Studii I. etapy revitalizace Hloušky představili občanům

Představení studie I. etapy revitalizace sídliště Hlouška pro občany pořádalo město 8. února ve foyer Tylova divadla. Příležitost seznámit se s návrhy řešení části sídliště Hlouška využilo okolo třiceti občanů. Prezentace se konala za účasti představitelů a zástupců města, dotčených odborů a především autorů návrhů, architektů z Ateliéru 02. Ve foyer divadla vystavené studie budou od pondělí 12. února k vidění zhruba tři týdny v chodbě Vlašského dvora (vstup hlavním vchodem od kostela sv. Jakuba).

Jak v úvodních slovech připomenul starosta města Lukáš Seifert, revitalizace sídliště Hlouška má osm etap. Nejblíže k realizaci má v současné době etapa 8, která řeší volnočasový areál Průmyslovák. „Předpokládám, že by stavba mohla být zahájena do několika měsíců,“ konstatoval s tím, že sloužit bude školám, školkám a všem občanům Hloušky. Také záměr revitalizace areálu Průmyslováku byl veřejně představen a to v dubnu 2023.

Prezentace v Tylově divadle se 8. února týkala I. etapy revitalizace sídliště Hlouška, která řeší mimo jiné propojení Trebišovské a Masarykovy ulice spolu s úpravou pěších komunikací, zeleně veřejného prostoru v oblasti od Trebišovské po Zelenkovu ulici. Zpracování studie této části se ujali architekti Ateliéru 02, kteří se prezentace osobně účastnili, aby odpovídali na dotazy občanů.

„Na sídlišti se hodně řeší parkování, ale nikdo ho nechce u svého domu. Zároveň každý chce parkovat co nejblíže,“ podotkl starosta s tím, že oproti současnému stavu je v navržené studii o 30 parkovacích míst více. Snahou je v sídlišti zachovat co nejvíce zeleně, případně ji rozšířit. Starosta konstatoval, že jednou z možností vytvoření parkovacích míst by byla plocha současných zahrádek v Zelenkově ulici. I tak však bude podle jeho slov parkovacích míst málo. Starosta města ocenil ve studii navrženou obytnou zónu, ve které nejsou chodníky, pouze zvýrazněné pásy, ale prioritu má chodec a vozidla se musí uzpůsobit, omezit rychlost na 20 km/hod.

Občané se dotazovali na odstup komunikací od panelových domů. „Můžeme se pohybovat pouze v pozemcích, které město vlastní,“ odpověděl starosta s tím, že městské prostory jsou využity ve studii maximálně a poděkoval architektům za jejich práci.

Diskuze byla nejen o navržených možnostech parkování a pohybu vozidel a chodců v bytové zóně, ale i navrženým místům k relaxaci a setkávání obyvatel. Architekti z Ateliéru 02 představili mimo jiné navržené věžové hodiny, které by se staly poznávacím  znakem této městské části. Součástí studie je i kavárna, altán ve vnitrobloku pro setkávání obyvatel, kontejnerová hnízda, atd.

Studii I. etapy revitalizace sídliště Hlouška si mohou zájemci prohlédnout v chodbě Vlašského dvora následující zhruba 3 týdny v době úředních hodin (vstup hlavním vchodem od kostela sv. Jakuba).

Více na FB města

, kde je k dispozici i krátké video z prezentace od Jany Adamové.

pra

Zavřít menu