Město Kutná Hora ve spolupráci s agenturou Veselý lidový rok připravilo na Bílou sobotu a Boží hod do Spolkového domu program s názvem Velikonoce ve Spolkovém domě. Zveme všechny milovníky lidové tvorby na malé setkání s velikonočními svátky a s lidovými tradicemi. ………………………………………………………………

.
Základem programu budou vždy dvě pásma s písničkami a povídáním, které přiblíží časy dávno minulé, seznámí přítomné s celým obdobím od masopustu až po dobu velikonoční pomlázky, představí staré tradice a zvykosloví, které dříve bylo tak běžné v našich městech a vesnicích. Začátky programu jsou vždy v 10.30 a ve 14 hodin.

K tomu samozřejmě nebude chybět předvádění lidové tvorby, ať už pletení pomlázek, zdobení vajíček nebo perníčků, krásné ukázky řezbářské práce s velikonočními motivy a v neposlední řadě také rukodělné dílničky pro malé, ale i ty větší. Děti si budou moci vytvořit jarní hnízdečko nebo velikonoční vrkoček, ale také se budou moci aktivně zapojit i do výše zmiňovaného programu, ať už svým pěveckým uměním nebo demonstrováním některých lidových zvyků. Navíc v sobotu bude pro veřejnost po celý den vyhrávat živá muzika.

Součástí velikonočního programu bude i výstava „Křížové cesty v krajině“, která všem zájemcům přiblíží drobné sakrální památky, které výtvarně ztvárňují poslední cestu Ježíše Krista a jsou rozesety po celém území Čech.

Srdečně zveme do Spolkového domu, na Bílou sobotu a Boží hod velikonoční vždy od 10 do 16 hodin.


Město Kutná Hora

 

Pomlázkování aneb Velikonoční hrátky v královském městě

Po vánočním pořadu Betlémování, který se uskutečnil v prostorách Spolkového domu, kostela sv. Jana Nepomuckého a Městské knihovny v Kutné Hoře a jehož devět programových dní navštívilo cca 1000 dětí, jednak z řad školní mládeže, ale také z předškolních zařízení přichází agentura Veselý lidový rok z Kutné Hory a Město Kutná Hora s tematicky podobným programem, tentokrát zaměřeným na jarní a velikonoční období a zvláště na lidové tradice.

Pořad Pomlázkování je opět určen pro děti z mateřských škol a děti I. stupně škol základních. Jedná se o pořad naučně-zábavný, jehož hlavním smyslem je v dětech probudit zájem o dnes z velké části mizející či již zcela vymizelé lidové tradice předvelikonočních a velikonočních svátků.

Součástí programu je pořad s písničkami a povídáním Od koblížku k mazanci, který dětem představí celé předvelikonoční a velikonoční období, dále mají děti připraveny rukodělné dílničky, ukázky pletení pomlázek, zdobení vajíček, ale také pro rozptýlení i řadu jarních a velikonočních her – kuličky, tlučení špačka, točení káči, hry s vajíčky atd. Program Pomlázkování bude probíhat ve Spolkovém domě a v dalších prostorách ve dnech 21. až 29. března 2013 mimo víkendu.

Dalibor Hobl, agentura Veselý lidový rok

.

.

Zavřít menu