Hledáte práci v Kutné Hoře? Město Kutná Hora vyhlašuje dne 23. března 2016 výběrové řízení na pracovní pozici strážník Městské policie Kutná Hora. Nástup možný k 01. květnu 2016 nebo dle dohody. Lhůta podání písemné přihlášky je do 22. dubna letošního roku.

.
.
.
Zákonné podmínky:

 • státní občan ČR,
 • věk min. 21 roků,
 • bezúhonnost a spolehlivost ve smyslu zákona č. 553/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
 • zdravotní způsobilost,
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou.

Další požadované předpoklady:

 • komunikativní osobnost,
 • organizační schopnosti,
 • schopnost samostatné práce a aktivního přístupu k řešení problémů,
 • znalost práce na PC,
 • řidičský průkaz sk. B,
 • zbrojní průkaz skupiny D výhodou,
 • znalost cizího jazyka výhodou,
 • úspěšné složení testů psychické způsobilosti.

Způsob a termín nástupu:

 • nástup k 01. 05. 2016 nebo dle dohody.

Platové zařazení:

 • řídí se zákonem č. 262/2006 Sb., nařízením vlády č. 564/2006 Sb. a nařízením vlády 222/2010 Sb.

Lhůta pro podání písemné přihlášky:

 • do 22. 04. 2016

Náležitosti přihlášky:

 • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, kontaktní telefon, e-mail, datum a podpis,
 • strukturovaný životopis,
 • ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání,
 • souhlas s nakládáním s poskytnutými osobními údaji pro účely tohoto výběrového, řízení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Bližší informace na telefonním čísle: 327 710 131, e-mail : marecek@mu.kutnahora.cz, 327 710 132, e-mail: doubrava@mu.kutnahora.cz.

Písemnou přihlášku spolu s požadovanými doklady a přílohami doručte v zalepené obálce se značkou „MP – NEOTVÍRAT“ na adresu:

Městská policie Kutná Hora
Ing. Václav Mareček, ředitel
Havlíčkovo náměstí 87/1
284 01 Kutná Hora

Nevyžádané dokumenty a doklady budou po ukončení výběrového řízení skartovány.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

PhDr. Iva Pospíšilová v. r.,
zastupitelka obce pověřená zastupitelstvem obce k řízení obecní policie

.

Zavřít menu