Zastupitelstvo města

12. zasedání zastupitelstva města v současném volebním období se konalo dne 22. března 2016. Zastupitelé na začátku jednání uctili minutou ticha oběti teroristického útoku v Bruselu.

Projekt obnovy Sankturinovského domu
Ředitel Galerie Felixe Jeneweina Aleš Rezler představil veřejnosti i zastupitelům nový projekt revitalizace Sankturinovského domu a přilehlého parku nacházejících se na Palackého náměstí. Videoprojekci okomentovala architektka Markéta Šedivá. Náklady jsou vyčísleny na 29 milionů korun, z nichž by až 90 % mělo být pokryto z dotačních fondů.

Odvolání místostarostky Z. Moravčíkové
Deset opozičních zastupitelů podalo návrh na odvolání místostarostky Moravčíkové (ČSSD). Podle některých zastupitelů je mylně informovala o možnostech nákupu kulturního domu Lorec a údajně nedostatečně plní svoji funkci s ohledem na její působnost v Radě Středočeského kraje. Starosta Martin Starý (Kutnohorská změna) i místostarostka Zuzana Moravčíková argumenty odmítli a označili je za zástupné ve snaze rozbít koalici.
Po ustanovení volební komise z řad členů zastupitelstva města předseda komise Jan Havlovic (Alternativa) zveřejnil výsledky tajného hlasování: Pro odvolání hlasovalo 12 zastupitelů, proti 13 a 1 hlasovací lístek nebyl platný. Potřebné většiny 14 hlasů nebylo dosaženo a Zuzana Moravčíková zůstává nadále místostarostkou. Bezprostředně po oznámení výsledků se Rytířským sálem nesl potlesk nejen od členů koalice, ale i z řad přítomné veřejnosti.

Odkup pozemků u hlavního nádraží
Místostarosta Josef Viktora (ANO) seznámil přítomné s jednáním s Českými drahami o nákupu pozemků v blízkosti budovy hl. nádraží. Intenzivním jednáním bylo dosaženo výrazného snížení původní ceny. Zastupitelé majoritní většinou návrh schválili, a město proto nyní může investovat do zkulturnění lokality pomyslné brány do Kutné Hory.

Udělení čestného občanství
Souhlas ZM byl vysloven při hlasování o udělení čestného občanství dirigentu Komorního orchestru Národního divadla Františku Drsovi. S manželkou Karolínou Hromádkovou před 20 lety inicioval založení festivalu Operní týden – Kutná Hora.

Rozpočtová opatření na investiční akce
Zastupitelé souhlasili s vyčleněním finančních prostředků z investiční rezervy na přípravu projektů Cyklostezka Vrchlice, Průmyslová zóna a Komunikace Kamenná stezka. Diskutovaným bodem se stalo navýšení finančních prostředků na opravu ulice Bělocerkevská. Někteří opoziční zastupitelé navýšení výdajů o 1,9 mil. korun na opravu chodníků a veřejného osvětlení pokládají za nepřiměřené. Architekt Martin Kremla z odboru investic ubezpečoval, že je to cena projektovaná a skutečná cena může být výrazně odlišná. Radní Radim Fedorovič (Kutnohorská změna) připomněl, že komunikace má sloužit i pro provoz autobusů MHD, které by od podzimu 2017 měly nově přepravovat studenty gymnázia. Přesto rozpočtové opatření podpořilo pouze 12 zastupitelů a nebylo schváleno.

Výměna velitele městské policie
Starosta M. Starý poděkoval za dosavadní práci Oldřichu Kubovému, veliteli městské policie, jenž u ní pracoval od samotného počátku (téměř 24 let) a nyní odchází do penze. Iva Pospíšilová (ČSSD), radní pověřená řízením MP, připomněla, že strávil ve službě 8 647 dní.
Novým velitelem byl jednomyslně zvolen Václav Mareček, dosavadní zástupce p. Kubového. Ve své děkovné řeči Mareček informoval o plánu pokračovat ve vytyčeném směru a dále jej rozšířit o projekt „Bezpečné město“, který již brzy představí veřejnosti. Velitel Mareček je příznivcem preventivních, nikoli represivních opatření.

Radim Fedorovič, radní

Zavřít menu