Zahájení nového systém MHD vypukne již 14. října, v budoucnu by mohl přispět i k řešení problematiky parkování ve městě

Platnost stávajících jízdních řádů a tras linek městské autobusové dopravy skončí v neděli o půlnoci 13. října. Od 14. října ranních hodin začne platit nový systém. Po více než třiceti letech, po náročných přípravách a složitých jednáních, přichází revoluční změna, jejímž přínosem bude spolu s optimalizací dopravy především zajištění dopravní obslužnosti i v okrajových částech Kutné Hory.  Až se zahájením nového systému se ukáže, kde je potřeba provést úpravy tak, aby městská autobusová doprava sloužila ke spokojenosti občanů města. Další změny budou následovat. Podněty a připomínky k novému systému mohou občané zasílat na email mhd@kutnahora.cz.

Stávající autobusové linky budou nahrazeny novými

Jak jsme již informovali v tištěné podobě Kutnohorských listů i webových stránkách, současné linky městské autobusové dopravy 1 až 7 budou zrušeny a nahrazeny novými, aby nedocházelo k jejich záměně. Ve všední dny budou nově jezdit linky 11 až 17 a o víkendu linka 91. „Linka 15 bude jezdit přes Karlov a linka 14 zajišťovat spojením především mezi dolním Žižkovem, centrem města a hlavním nádražím. Jelikož zatím nemáme dostatek autobusů a řidičů, což by se mělo v únoru změnit, linka přes Karlov bude zatím jezdit v jednom směru a v druhém směru budou zajišťovat obslužnost linky číslo 16 a 17,“ vysvětlil Radim Fedorovič (Kutnohorská změna), autor změn MHD, který se touto problematikou dlouhodobě zabývá.  Společnost ARRIVA Východní Čechy, která zajišťuje autobusovou dopravu ve městě, plánuje do Kutné Hory přesunout volné autobusy a řidiče z Kolína, kde jako dopravce v únoru končí.  Počítá se s navýšením počtu spojů.

Přes centrum města budou jezdit linky 12, 13 a 14 a o víkendu linka 91. Linka 13 je tzv. „rychlolinka“, která zajišťuje rychlé spojení mezi hlavním nádražím, centrem města a poliklinikou. S navýšením spojů této linky se počítá od února. Linka 12 (přepracovaná stávající linka 6) bude zajišťovat spojení mezi hlavním nádražím, sídlištěm Šipší, centrem města a poliklinikou. Trasy autobusových linek jsou znázorněny v přehledné mapce.

Po více než dvaceti letech bude autobus znovu zajíždět na dolní Žižkov

Vzniknou dvě nové autobusové zastávky. První z nich je na dolním Žižkově, kde před více než 20 lety autobus jezdil. Zastávka V Cihelně byla potom zrušena a nyní se bude muset postavit znovu. Nová zastávka vznikne i u sportovního areálu Klimeška, přímo u plaveckého bazénu. Využívána bude především dětmi, které tam jezdí na tréninky do sportovní haly, ale i na zimní stadion, bobovou dráhu, plavecký bazén a další sportoviště. Vznik nových zastávek si vyžádá nezbytné administrativní kroky a postupy, proto se počítá s tím, že v provozu by měly být až od února.

Na autobusových zastávkách budou místo současných odjezdové jízdní řády

Další podstatnou změnou je změna jízdních řádů na zastávkách, které budou odjezdové, jako tomu je například v Praze a jiných městech. Cestující se tak nebudou ztrácet v jízdních řádech, měly by být přehlednější.

Mít čipovou kartu na městskou autobusovou dopravu je výhodou

„Všem cestujícím doporučuji, aby si pořídili čipovou kartu. Místo standardní ceny 12 korun za jízdné platí o dvě koruny méně a navíc do 20 minut od prvního nástupu mohou i bezplatně přestoupit na jiný autobus městské hromadné dopravy,“ doporučuje Radim Fedorovič.

Změny, které 14. října nastanou, nejsou konečné

Další změny nastanou s integrací městské autobusové dopravy do integrované dopravy Středočeského kraje, ke které by mělo dojít začátkem druhé poloviny příštího roku. Integrace přinese cestujícím řadu výhod. Jednou z nich je přestupní jízdenka. Všechny příměstské spoje se stanou součástí jedné veřejné hromadné dopravy. Cestující tak nebude rozlišovat, zda jede příměstským autobusem, vlakem, nebo městkou autobusovou dopravou. Bude moci využívat všechny linky a přestupovat mezi nimi podle svých potřeb, což podle Radima Fedoroviče výrazně zlepší situaci v okrajových částech Kutné Hory.

Změny městské autobusové dopravy si vyžádají navýšení rozpočtu

V současné době Kutná Hora platí za provoz městské autobusové dopravy dopravci okolo osmi milionů korun. Očekává se, že navýšení počtu spojů si pro příští rok vyžádá navýšení rozpočtu zhruba o dva miliony korun. Jak doplnil Radim Fedorovič, MHD v Kutné Hoře přepraví ročně kolem 350 až 370 tisíc cestujících.

„V současné době se pohybujeme v rozpočtu současného roku a se stávajícím vozovým parkem a počtem řidičů. Změny proto nemohou být tak razantní, jak bychom si představovali. Samozřejmě jsme si vědomi toho, že nám mohlo něco uniknout a bude potřeba ještě doladit,“ podotkl Vít Šnajdr (Piráti), místostarosta Kutné Hory. Podněty a připomínky mohou občané zasílat na email mhd@kutnahora.cz.

Starosta poděkoval všem, kdo se na změnách systému dopravy podíleli

„Děkuji celému pracovnímu týmu pod vedením místostarosty Víta Šnajdra a Radima Fedoroviče. Když jsme minulý rok zaváděli linku městské autobusové dopravy přes centrum města, slíbili jsme občanům, že na základě jejich připomínek budeme dopravu přizpůsobovat. Úkol plníme a budeme na něm dál pracovat,“ konstatoval starosta Josef Viktora (ANO).

Nový systém MHD by mohl přispět k řešení problematiky parkování ve městě

V rámci dopravního generelu dochází k analýze veškeré dopravy v Kutné Hoře, včetně autobusové. „Máme docela slušné povědomí o tom, jak městská hromadná doprava byla v minulosti využívána a co bychom měli zlepšit a napravit,“ konstatoval Radim Fedorovič. Jak upřesnil místostarosta Vít Šnajdr, závěrečné výstupy dopravního generelu by měly být známy v březnu příštího roku. „Dopravní generel popisuje stav, navrhuje možné varianty. Záležet potom bude na radě a zastupitelstvu, které varianty bude považovat pro Kutnou Horu za vhodné. Generel je strategický dokument. Cílem nově zaváděného systému je zatraktivnit MHD a udělat ji tak přívětivou tak, aby v podstatě občané při cestě do centra města zanechali auta doma a využívali autobusovou dopravu. To by zároveň ulehčilo problémům s parkováním v centru atd.,“ dodal místostarosta.

Více ke změnám městské autobusové dopravy jsme zveřejnili v tištěné podobě říjnového vydání Kutnohorských listů. Veškeré informace včetně nových jízdních řádů s platností do 14. prosince 2019 (kdy dojde ke generální změně jízdních řádů v ČR) jsou zveřejněny na webových stránkách Kutnohorských listů i webových stránkách města.

Monika Pravdová

Zavřít menu