Zasedání zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční 19. ledna opět ve sportovní hale Klimeška
Zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory se uskuteční 19. ledna od 16 hodin ve sportovní hale Klimeška v Čáslavské ulici.
Program:
I. Zahájení
II. Schválení programu
III. Dotazy a připomínky občanů
IV. Zaslané materiály
1. Materiály kanceláře tajemníka
1/01 Zápisy a změny Osadních výborů
1/02 Vytvoření zdroje finanční pomoci
1/03 Změna členů Kontrolního výboru ZM
1/04 Účast členů RM na jednáních v r. 2020
1/05 Nový člen Finančního výboru
1/06 Rozpočtové opatření – Vodní prvky, mobiliář Šipší
1/07 Rozpočtové opatření – Úpravy hřiště Opletalova
1/08 Rozpočtové opatření – Parkování sídliště Šipší
1/09 Rozpočtové opatření – Úpravy v městské části Hlouška
1/10 Žádosti o darování osvětlení do muzeí
1/11 VPS o poskytnutí dotace Nemocnici KH
2. Materiály ekonomického odboru
2/01 Zápis Finančního výboru
2/02 Informativní zpráva o úpravách rozpočtu
2/03 Rozpočtové opatření EKO – č. 01
3. Materiály odboru správy majetku
3/01 Prodloužení termínů plnění usnesení ZM, zrušení usnesení ZM
3/02 Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (pí Jahodová)
3/03 Prodej pozemků v k. ú. Kutná Hora formou VŘ (man. Obešlovi)
3/04 Prodej pozemku v k. ú. Kutná Hora (man. Králikovi)
3/05 Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (Mgr. Kadlec)
3/06 Prodej části pozemku v k. ú. Kutná Hora (p. Edr)
3/07 Prodej části pozemku v k. ú. Poličany (p. Černý)
3/08 Prodej části pozemku v k. ú. Morašice v ŽH (p. Hačko)
4. Materiály odboru památkové péče, školství a kultury
4/01 VPS – dotace 2021 – sport
4/02 Posunutí termínů splátek – nafukovací hala
4/03 VPS – dotace 2021 – podpora vzdělávání dětí a mládeže
4/04 Dodatek k VPS TJ Sparta Kutná Hora z. s.
6. Materiály odboru investic
6/01 Rozpočtové opatření INV č. 01 – 04
7. Materiál odboru sociálních věcí a zdravotnictví
7/01 Změna zřizovací listiny PO Pečovatelská služba KH
7/02 Financování Pečovatelské služby
15. Materiál Oddělení cestovního ruchu a marketingu
15/01 Rozpočtové opatření OCRM č. 01
V. Dotazy a připomínky členů zastupitelstva
VI. Různé
VII. Závěr
Zavřít menu