Zastupitelé budou případné připomínky k rozpočtu projednávat i online

Projednávání rozpočtu na rok 2021 bylo 18. listopadu na programu zasedání Rady města Kutné Hory. „V pondělí 23. listopadu se uskuteční online setkání zastupitelů za účelem projednání a zapracování případných připomínek k tomuto návrhu,“ řekl starosta města Josef Viktora (ANO). Schvalování rozpočtu pro rok 2021 bude hlavním bodem programu zasedání Zastupitelstva města Kutné Hory, které se uskuteční 15. prosince od 16 hodin ve sportovní hale Klimeška.

„Radě města byl předložen k projednání rozpočet na rok 2021 s tím, že na straně daňových příjmů je proti schválenému rozpočtu roku 2020 o 23 milionů korun méně.  Celkově jsou rozpočtové příjmy ve výši 503 milionů a rozpočtové výdaje ve výši 468,“ uvedla Monika Bulánková, vedoucí ekonomického odboru a doplnila, že přebytek rozpočtu je použit na splátky úvěrů ve výši 30 milionů a 5 milionů bude převedeno do fondů na obnovu majetku.

„Zatím není zapojen zůstatek na běžných účtech – bude předmětem jednání zastupitelů na prvním jednání v lednu roku 2021 – každopádně se bude hlavně týkat navýšení na straně investic,“ doplnila Monika Bulánková a dodala, že rozpočet města by měl být navýšen o peníze za prodej objektu v Táborské ulici (U Myšáka) a také za případný prodej bývalé základní školy v Malíně, na kterou je vyhlášeno výběrové řízení a zájem projevili již dva uchazeči. „Tyto příjmy zatím v rozpočtu nejsou – budou zapojeny až po skutečné realizaci,“ doplnila Monika Bulánková.

Mezi nejvýznamnější akce roku 2021 patří rekonstrukce chodníků v Masarykově ulici, jejíž součástí bude výměna veřejného osvětlení. Pokračují započaté akce a připravovány jsou další: Rekonstrukce objektu bývalé základní školy J.A. Komenského v Kutné Hoře, Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře, Revitalizace Sankturinovského domu v Kutné Hoře, Realizace varovných protipovodňových opatření pro město Kutná Hora, Revitalizace hřbitovů a výstavba nových chodníků a rekonstrukce ulic.

Co se týká střednědobého výhledu na rok 2022 – 2023 – tak ten obsahuje souhrnné základní údaje o příjmech a výdajích, zejména o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích. Sestavuje se na základě uzavřených smluvních vztahů a přijatých závazků. Ukazuje pouze hodnotu, která by mohla být v jednotlivých letech použita pro financování investic nebo jiných záměrů.

pra

 

Zavřít menu