Zastupitelé byli seznámeni s postupem při zřizování pozice smart city managera

Na předposledním letošním zasedání městského zastupitelstva byl mimo jiné projednán i bod, v němž byli zastupitelé informováni o postupu plnění dlouhodobého úkolu vytvořit pozici smart city managera.

Z tohoto důvodu již byla zřízena pracovní skupina, která definovala vznikající pozici. Smart city manager by podle jejího názoru neměl být zaměstnancem města, ale měla s ním být uzavřena tak zvaná příkazní smlouva. Pracovní skupina určila požadavky, které budou uvedeny ve výběrovém řízení, jež by mělo proběhnout na přelomu tohoto a příštího roku s nástupem do funkce k 1. březni 2021.

Osoba smart city managera by měla přímo podléhat starostovi města, předkládat projekty jak radě, tak i zastupitelstvu města a mít přístup ke klíčovým pracovníkům a informacím. 

Jaké by měl mít smart city manager schopnosti a znalosti? Rozhodně jde o znalost technického základu informačních technologií a také jsou důležité managerské schopnosti, stejně jako znalost veřejné správy a fungování úřadu. Podrobné informace budou později součástí dokumentu o vyhlášení výběrového řízení na tuto novou pozici. Podle zprávy, kterou měli zastupitelé k dispozici, je role smart city managera „klíčová role pro rozvoj města s dosahem do všech oblastí života ve městě, přičemž jeho fungování by mělo mít přímý ekonomický dopad na vybrané položky rozpočtu města…. Nepominutelnou funkcí SCM by mělo být zvýšení úrovně komunikace v rámci úřadu, mezi jednotlivými odbory, klíčovými pracovníky, městskými organizacemi, dodavateli, atd. Měl by být nadefinován plán digitalizace informací, work flow a zapojení jednotlivých odborů úřadu do matice odpovědnosti a rozhodování v rámci příslušných tematických celků nebo dílčích úkolů,“ doplňuje předložený dokument.

Pozici smart city managers v současné době, vzhledem k rychlému rozvoji moderních komunikačních technologií a změnám v systému spolupráce jednotlivých organizací a podobně, zřizuje většina větších měst.

zn

Zavřít menu