Zastupitelé na svém zasedání projednali mimo jiné i příspěvky pro sport. I tohoto tématu se dotkly nutné úspory

V části, kdy zastupitelé na svém listopadovém zasedání jednali o problematice, předložené odborem památkové péče, školství a kultury, se zabývali také návrhem na přesun finančních prostředků z položky sport na položku Sparta Kutná Hora, kde by měly podle návrhu posloužit na výmalbu a vybavení fotbalové kabiny.

Proti tomuto návrhu se vyslovila zastupitelka Kateřina Špalková (Město pro lidi), která poukázala na nutnost úsporného hospodaření a obecně dobrý stav zmiňovaného objektu, který takové úpravy v tuto chvíli nepotřebuje. Zastupitelé navrhovaný příspěvek po dalším jednání neschválili. Stejně jako o chvíli později zamítli i příspěvek na provoz sportovních zařízení pro tělocvičnou jednotu Sokol. Zde se jednalo i o vytvořené koncepci sportu a jeho podpory, kdy někteří zastupitelé poukazovali na nutnost jeho dopracování.

Zastupitel Tomáš Havlíček (ODS) navrhl stejnou částku, jako žádal Sokol (tedy 200 000 Kč) schválit také pro tenisový oddíl. Ani jeden z uvedených bodů zastupitelé neschválili, ačkoliv Robert Otruba (KDU-ČSL) připomněl fakt, že Sokol je jedinou organizací, která nabízí sport i seniorům. Zároveň zrušili výzvu na tak zvané velké sportovní projekty pro příští rok, schválenou na červnovém zasedání. 

zn

Zavřít menu