Zastupitelé navýšili rozpočtovou rezervu, opravy se dočká také Dačického dům

Rozpočet města Kutná Hora vykazuje za první pololetí příznivé plnění příjmů, včetně daňových.  Zastupitelé si proto na svém červnovém zasedání mohli dovolit navýšit rozpočtovou rezervu o 10 milionů. Rada města ji pak na svém červencovém zasedání využila na další investice, zejména na opravy budov a komunikací. 

K těmto krokům vede rovněž fakt, že na běžných účtech Města se od  počátku roku pohybuje významně kladný zůstatek a nejsou čerpány kontokorentní úvěry. Naopak došlo ke snížení jejich limitů o pět milionů.  S mírným optimismem, při zachování konzervativního přístupu,  lze tedy předpokládat, že kladné zůstatky na účtech Města budou i na konci roku a rozpočet bude minimálně vyrovnaný.

Nové investiční akce
V průběhu první poloviny roku byly prověřeny investiční potřeby, které Město buď již dlouhodobě odkládá z důvodu nedostatku prostředků, nebo byly vyvolány akutním zjištěním o neudržitelném stavu majetku. Exemplárním příkladem je tzv. Dačického dům čp. 41, kde byl zjištěn alarmující stav střechy.  Očekávané dotace jsou stále v nedohlednu a tak musí Město investovat „ ze svého“. Rada města odsouhlasila částku 2, 950 mil. korun. Z této položky bude nejenom opravena střecha, ale musí být rovněž rekonstruován strop ve II. nadzemním podlaží.
V průběhu volebního období zaměřuje vedení Města zvýšenou pozornost na rekonstrukci komunikací. Ulice Novomlýnská a Macháčkovo nábřeží jsou aktuálně prašné, přitom například Novomlýnská je turisticky významná, propojuje historické centrum Města s lávkou přes Vrchlici na Rovina a Královskou procházku. Je oblíbenou vycházkovou cestou jak turistů, maminek s dětmi, tak pejskařů.  Důvodem navíc je letos dokončená kanalizace právě v těchto dvou ulicích. Na rekonstrukci byla vyčleněna částka 2,9 mil. Kč.
Velký bytový blok čp. 116 až 118 v ul. 17. listopadu má dlouhodobě problémy s kvalitou zásobování teplem a teplou vodou, vzhledem k příliš velké vzdálenosti části objektu od předávací stanice.  Řešením je zabudování nové „Domovní předávací stanice“. Tento model se již osvědčil v objektu čp. 101 až 107. Na vybudování nové domovní stanice byla vyčleněna částka 1 mil. Kč.
Řada městských i soukromých objektů ve městě má problém s hydroizolací.  Rada města odsouhlasila hned několik položek, které zabezpečí ochranu veřejných objektů před účinky spodních  a dešťových vod.  Jedná se zejména o MŠ Benešova – ochrana sklepních prostor – 800 tis. Kč, dále hydroizolace přízemí budovy knihovny – 140 tis. Kč a odvlhčení vnějších zdí Spolkového domu – 300 tis. Kč.  V plném tempu probíhá finančně i technologicky náročná akce „Snížení energetické náročnosti objektů DPS v Kutné Hoře“.  Rada města rozhodla s ohledem na reálnou znalost potřebných financí o navýšení spoluúčasti Města na projektu dotovaném ze Státního fondu životního prostředí o částku 1, 905 mil. Kč. Dotace na tento projekt představuje 90% způsobilých nákladů, což je cca 11 mil. Kč.  Celkové náklady projektu včetně nezpůsobilých nákladů se blíží částce 18 mil. Kč. Nová okna, dveře, zateplená fasáda a kompletně rekonstruovaný systém vytápění s využitím nejmodernějších  technologií (zemní tepelná čerpadla) znamenají zásadní změnu. Senioři prožijí novou zimu s daleko větším komfortem  a kvalitou bydlení, přitom s nižšími náklady na energie. Menší akcí z pohledu objemu financí je obnova zdevastovaného hřiště na odbíjenou za Základní školou Jana Palacha. Rada vyhověla požadavku Sídlištní komise  na doplnění stále chybějících sportovišť na sídlišti Šipší a uvolnila částku 300 tis. Kč na vybudování tzv. bezúdržbového hřiště. Tento požadavek nebylo možno uspokojit z poskytnutých dotací na regeneraci horní části sídliště, logicky však do konceptu regenerace zapadá.
Před odborem investic nyní stojí nelehký úkol. Všechny schválené akce dotáhnout administrativně k realizaci a dokončit je nejpozději do konce roku 2013.

Jiří Franc, místostarosta

.