Dobrovolníci se mohou zapojit do celostátní úklidové akce

K celostátní dobrovolnické akci „Ukliďme Česko“ se v sobotu 6. dubna opět připojí i město Kutná Hora. K hezčímu vzhledu města může přispět široká veřejnost.

„Město Kutná Hora chce být součástí této celostátní iniciativy, proto tímto vyzýváme dobrovolníky, aby se zapojili do úklidu Kutné Hory a ulehčili přírodě od odpadků. Zapojit se může každý,“ uvedla Katka Hladíková z technického oddělení MěÚ Kutná Hora a doplnila, že cílem je především uklidit nepořádek v našem městě a jeho okolí. Připraveny jsou pytle na odpadky a jejich svoz budou zajišťovat Technické služby Kutná Hora. „Nezapomeňte nás informovat, kam připravíte pytle s odpadky ke svozu. Jako každý rok jsou odměnou dobrý pocit a čisté prostředí,“ dodala Katka Hladíková, která akci organizačně zajišťuje a bližší informace poskytne na telefonu 702 132 023 nebo prostřednictvím e-mailu hladikova@mu.kutnahora.cz. Lokality a sraz dobrovolníků bude pravidelně aktualizován na stránkách města v rubrice odpadové hospodářství.

red

Zavřít menu