Nabídka pronájmů nebytových prostor, uzávěrka přihlášek je 25. a 26. března

Nabídka pronájmu nebytových prostor

Výběrové řízení č. SN 07/19 na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 378, ul. U Beránky, Kutná Hora-Malín. Jedná se o prostor v malínské sokolovně, a to kancelář v I. patře budovy o výměře cca 16 m2. Minimální cena za pronájem je 10.494 Kč/rok bez DPH, prohlídky se uskuteční ve dnech 4.3.2019 a 20.3.2019 vždy od 17.00 hod. Uzávěrka přihlášek je dne 26.3.2019 ve 13.00 hod.

Výběrové řízení č. SN 08/19 na pronájem prostoru sloužícího podnikání v budově č.p. 167, ul. Šultysova, Kutná Hora. Jedná se o prostor o výměře cca 20 m2 + WC, šatna (ve společných prostorech). Minimální cena za pronájem je 26.004 Kč/rok bez DPH. Prohlídky se uskuteční dne 13.3.2019 v 15.30 hod. a 18.3.2019 v 16.00 hod. Uzávěrka přihlášek je dne 25.3.2019 ve 13.00 hod.

Celá znění výběrových řízení včetně podmínek jsou zveřejněna na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: www. mu.kutnahora.cz, pod odkazem „úřední deska – výběrová řízení“.

Kontakt: Odbor správy majetku MÚ Kutná Hora (tel: 327 710 172)

Zavřít menu