Patnáct kilogramů toxického přípravku Delicia Gastoxin bude použito 21. 2. v 8 hodin při plynování pšenice v areálu firmy ZZN Polabí v plechovém silu v buňkách 8 a 11 na kutnohorském Karlově. Doba působení přípravku, který je používán k likvidaci skladištních škůdců, je deset dnů. Zajištěna budou bezpečnostní opatření: zamezení přístupu, označení výstražnými plakáty, poučení odpovědné osoby. Pracovníci jsou pro tuto činnost odborně způsobilí dle dle § 58 odst. 3 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Kontakty: Odpovědný zástupce odběratele p Macháček, tel. 606 911 712. Odpovědní pracovníci: Pavel Pečenka – tel. 603 809 731, Josef Mráček – tel. 776 587 326, Roman Šimák – tel. 603 438 492.

-tz-

Zavřít menu