Policisté v březnu dohlíželi na plynulost silničního provozu na Kutnohorsku

Kutnohorští policisté se ve čtvrtek 19. března 2015 zapojili do dopravně bezpečnostní akce „Y“, která proběhla na území celého Středočeského kraje. Kontrolní činnost byla zaměřena na dodržování pravidel silničního provozu a požívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek.

.
Celkem bylo v rámci dopravní akce zkontrolováno sto dvacet jedna vozidel a zjištěno dvacet čtyři přestupků, za které byly uděleny blokové pokuty na místě v hodnotě 6 500,-Kč.
V průběhu dopravní akce se policejní hlídky zaměřily zejména na kontrolu dodržování zákazu používání alkoholických nápojů a jiných návykových látek u řidičů vozidel před a během jízdy, případné kontroly dodržování dalších obecně platných ustanovení zákona č. 361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích. Současně se policejní hlídky zaměřily na pátrání po osobách, věcech a odcizených vozidlech.
Nebezpečnou jízdou, bezohledností řidičů a nedodržováním předpisů dochází k vážným dopravním nehodám. Všichni účastníci silničního provozu si musí uvědomit, že porušováním dopravních předpisů a stoupající agresivní jízdou není možno zajistit bezpečnost v silničním provozu. I přes veškerou snahu policistů prováděním dopravních akcí a zvýšeným dohledem na pozemních komunikacích není na našich silnicích úplně bezpečno, neboť především řidiči a všichni účastníci silničního provozu musí být ohleduplní a mít společný zájem, a to je snížit počet dopravních nehod na našich silnicích.
Dopravní akce budou na našem území probíhat i v dalších dnech.

por. Mgr. Vendulka Marečková, tisková mluvčí P ČR Kutná Hora

.