Termíny přihlášek do mateřských škol a zápis dětí do prvních tříd základních škol
Ilustrační foto: MŠ Benešova
Přihlášky dětí do příspěvkové organizace Mateřská škola Pohádka na školní rok 2020/21 je možné podávat do 31. 3. 2020.
„Přihlášky do příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora jsou vydávány v jednotlivých mateřských školách. Rodiče si je vyzvednou u vedoucí učitelky MŠ nejdéle do 30. 4. 2020. Přihlášku přinesou k zápisu dne 5. 5. 2020.
Rodiče mohou podat přihlášku do Mateřské školy Pohádka a zároveň do Mateřských škol
Kutná Hora,“ uvedla Milada Nechojdomová z odboru památkové péče, školství a kultury MěÚ Kutná Hora a upřesnila, že podrobné informace rodiče najdou na stránkách MŠ: http://materskeskoly.kh.cz/pro-rodice/ a
„Předškolní vzdělávání dětí je povinné. Plnění této povinnosti vzniká od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. Povinné předškolní vzdělávání se může plnit také formou individuálního vzdělávání. Také v tomto případě je nutné dítě přihlásit do mateřské školy. Při vyzvednutí přihlášky v MŠ rodič informuje o individuálním (nejčastěji domácím) vzdělávání tzv. oznámením,“ vysvětlila Milada Nechojdomová.
Zápis dětí do prvních tříd základních škol se v Kutné Hoře bude konat v pátek dne 3. 4. 2020 od 14.00 do 17.00 hodin. Rodiče s sebou vezmou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz, cizí státní příslušníci si přinesou povolení k pobytu.
Do první třídy se budou zapisovat děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014. Je možné zapsat i děti mladší a znovu k zápisu se svými dětmi přijdou také rodiče, kteří v loňském roce požádali o odklad povinné školní docházky.
V Kutné Hoře je evidováno 189 dětí, které k 31. 8. 2020 dovrší šest let věku. Do ZŠ přijíždí také děti z okolních obcí. Dále k zápisu znovu přijde 40 dětí, kterým byl v loňském roce začátek povinné školní docházky odložen o jeden rok.
 
red, mn
Zavřít menu