Český telekomunikační úřad připravil pro jednání vlády nařízení, dle kterého by počet poštovních poboček v ČR mohl klesnout až na 2100. Dnes jich funguje okolo 3300. Svaz měst a obcí ČR nesouhlasí s takto razantním snížením jejich počtu a jednání ČTÚ považuje za nestandardní. ………………………………………….

Svaz měst a obcí České republiky (Kutná Hora je členem od 15. ledna 1990) se dopisem adresovaným členům vlády České republiky a předsedovi Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) důrazně ohradil vůči postupu Českého telekomunikačního úřadu, který bez předchozích konzultací s představiteli územních samospráv navrhl vládě stanovit minimální počet provozoven České pošty na 2100. To ve skutečnosti představuje pokles o více než jednu třetinu oproti současnému stavu.

„Podobným návrhům s takto významným dopadem na dostupnost základních služeb obyvatelstvu musí předcházet široká diskuse za účasti všech relevantních partnerů. Komora obcí se problematice omezování dostupnosti poštovních služeb intenzivně věnuje již od roku 2009. V tomto roce jsme uzavřeli také Dohodu s Českou poštou o partnerství, v roce 2011 pak ještě předseda Svazu Oldřich Vlasák s generálním ředitelem České pošty Petrem Zatloukalem podepsali Memorandum k projektu pobočkové sítě. Na základě těchto dohod se Česká pošta mj. zavázala, že o záměru měnit způsob obsluhy ve vytipovaných obcích bude dotyčné obce informovat minimálně 6 měsíců dopředu a že bez souhlasu obou stran k žádným direktivním změnám obsluhy nedojde a konfliktní případy bude řešit se zástupci Svazu,“ komentuje předseda Komory obcí a místopředseda Svazu Josef Bezdíček.

Přes ujištění předsedy ČTÚ, že jimi navržené nařízení nemusí ještě nutně znamenat hromadné rušení poštovních poboček, má Svaz značnou obavu, že může jít o první krok k jejich redukci, neboť zastánci omezování dostupnosti poštovních služeb získají v tomto nařízení významnou oporu pro své záměry. Svaz proto bude o celé záležitosti jednat i s představiteli vlády a nadále bude o zachování dostupnosti poštovních služeb v území usilovat, jak ostatně vyplývá také ze svazových priorit přijatých XIII. Sněmem.

Svaz měst a obcí ČR
Svaz měst a obcí České republiky je celostátní, dobrovolnou, nepolitickou a nevládní organizací, založenou jako zájmové sdružení právnických osob. Členy Svazu jsou obce a města. Svaz měst a obcí ČR je partnerem pro vládní i parlamentní politickou reprezentaci. Podílí se na přípravě a tvorbě návrhů legislativních i nelegislativních opatření v oblastech týkajících se kompetencí obcí. Činnost Svazu je založena především na aktivitě starostů, primátorů a členů zastupitelstev obcí a měst, kteří se nad rámec svých povinností věnují i obecným problémům samosprávy. V současné době Svaz sdružuje kolem dvou a půl tisíce měst a obcí.

(tz)

.

Zavřít menu