Databáze ztracených a nalezených psů je nově na internetových stránkách Státní veterinární správy

Informace o nálezu nebo ztrátě psa mohou občané, útulky či městská policie sdílet v nově spuštěné aplikaci „Databáze ztracených a nalezených psů“ na webových stránkách Státní veterinární správy. Kutnohorskou radnici o tom informoval ústřední ředitel Státní veterinární správy Praha. Aplikace by podle jeho slov měla dočasně částečně nahradit centrální registr psů, který má vzniknout od roku 2022.  Tato nová databáze je k dispozici na adrese – https://www.svscr.cz/databaze-ztracenych-analezenych-psu/ .

„Vložení informace o ztrátě/nálezu psa je velmi jednoduché prostřednictvím stručného formuláře, který je dostupný po stisknutí nabídky „Přidat psa“. Ve formuláři je nutné specifikovat, zda se jedná o ztrátu nebo nález psa, dále pak plemeno psa nebo stručný popis, číslo čipu (nebo tetování), místo a datum ztráty/nálezu, jméno majitele resp. nálezce, kontakt, fotografii psa a případně další informace formou poznámky (povinné údaje jsou označené hvězdičkou),“ vysvětlil Zbyněk Semerák s tím, že uvedené údaje mají za cíl propojit majitele psa a případného nálezce. Vložené oznámení se začne v seznamu ztracených a nalezených psů zobrazovat až po potvrzení prostřednictvím odkazu, který oznamovatel obdrží e-mailem.

Potvrzené oznámení o ztrátě/nálezu psa bude zveřejněno po dobu 10 kalendářních dnů, pokud je oznamovatel nesmaže dříve, nebo je naopak neprodlouží (neobnoví) na dalších 10 dnů.

„Evidence ztracených a nalezených psů v databázi SVS je dobrovolná, a v žádném případě nenahrazuje povinnost nálezce zvířete stanovenou zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tj. oznámit nález zvířete bez zbytečného odkladu obci, dodal Zbyněk Semerád.

tz, red

Zavřít menu