Rytmus Kutná Hora ve středu 23. září otevře své dveře pro veřejnost. Návštěvníci se mohou přijít seznámit s činností organizace, která již sedm let působí v kutnohorském regionu. Posláním Rytmusu je podpora lidí se zdravotním postižením v aktivním zapojení do společnosti a při zvyšování jejich soběstačnosti, zejména v oblasti pracovního uplatnění, bydlení a vzdělávání v běžném prostředí.

.
Den otevřených dveří s mottem „Rozumíme si“ se uskuteční za podpory města Kutná Hora. Hlavním tématem je komunikace a porozumění člověku, která se bude prolínat celým programem. Akce se účastní studenti oboru sociální činnost kutnohorské SOŠ a SOU řemesel. Studenti a klienti budou mít možnost se během Dne otevřených dveří vzájemně poznat a získat zajímavý zážitek, který je může inspirovat pro další spolupráci. Pro studenty to bude navíc rozšíření praktických zkušeností k jejich studovanému oboru. Na programu bude ukázka skupinové i individuální práce s uživateli poskytovaných služeb. Při společném plnění praktických úkolů tak mohou studenti, ale i širší veřejnost zažít zblízka spolupráci s lidmi se zdravotním znevýhodněním. Návštěvníci uvidí, že si lidé zdraví a lidé s postižením mohou rozumět a být si při práci partnery.

(tz)

.

Zavřít menu