Grant na rok 2013 s názvem Na okolí nám záleží podpoří zlepšování životního prostředí, péči o veřejná prostranství, zlepšení podmínek v dané lokalitě a úpravy směřující k vytvoření klidových a relaxačních zón. Uzávěrka se kvapem blíží, čas vyprší přesně za týden, máte-li dobrý nápad a chybí vám prostředky na jeho realizaci, neváhejte!

Grant 2013 – Na okolí nám záleží

Dobročinný Fond Philip Morris ČR a Nadační fond Slunce pro všechny vypisují grantové řízení pro Kutnou Horu.

Charakter a limity pro letošní vypsané grantové kolo „Na okolí nám záleží“ představuje podpora v oblasti: 
– zlepšování životního prostředí, tedy vše co se nachází za okny a ploty našich domů
– péče o veřejná prostranství – úpravy, zkrášlení zanedbaných a opomíjených míst
– zlepšení životních podmínek v dané lokalitě
– úpravy směřující k vytvoření klidových a relaxačních zón

Popis grantového programu:
Cílem projektu je vytvoření klidové, odpočinkové a relaxační zóny za pomoci lidí se speciálními potřebami, v rámci zaměstnávání a pracovní terapie. Projekt podporuje integrační trendy znevýhodněné skupiny obyvatel v komunitě měst a vesnic. Vše vychází z hlavního účelu NF, kterým je podpora dětí a dospělých se speciálními potřebami.

Termín uzávěrky: 24. května 2013

Časový harmonogram:
– uzávěrka přihlášek do 24. května 2013
– posouzení žádostí do 10. června 2013 (správní radou Nadačního fondu Slunce pro všechny za účasti zástupců společnosti Philip Morris ČR a.s.)
– vyrozumění žadatelů o grant o výsledcích do 21. června 2013
– slavnostní vyhlášení vítězů – 27. června 2013 (s vítěznými žadateli o grant bude v tomto termínu sepsána smlouva)
– realizace projektu – červenec 2013 až červen 2014
– slavnostní ukončení projektu – 30. června 2014 (za účasti dárců, médií)
– vyúčtování projektu do 31. července roku 2014

Žadatelé:
O grant mohou žádat žadatelé se sídlem v regionu Kutná Hora:

  • občanská sdružení
  • obecně prospěšné společnosti
  • příspěvkové organizace
  • církevní právnické osoby

Požadavky na podporované projekty:

  • jasně formulované cíle, očekávané výsledky a prostředky k jejich dosažení
  • podrobný rozpočet
  • časový harmonogram realizace
  • realizace projektu v Kutné Hoře
  • smluvní ošetření dalšího pokračování i po skončení grantu

V rámci projektu mohou žadatelé zahrnout do nákladů:
– nákup rostlin, keřů a stromů
– nákup parkového a městského mobiliáře
– nákup pracovních pomůcek a nářadí
– náklady na dopravu
– mzdové náklady realizátora projektu (srovnatelné v regionu)

Podmínky podpory:
– podpora formou nevratného příspěvku z Nadačního fondu Slunce pro všechny
– rozdělení příspěvků:

4 x 250.000,- Kč

– o vyhlášení grantového řízení budou žadatelé informováni na webu Dobročinného fondu Philip Morris ČR www.dobrocinnyfond.cz v Grantovém kalendáři Neziskovky www.neziskovky.cz, na webu Nadačního fondu Slunce pro všechny www.slunce.info

– o výsledcích budou žadatelé vyrozuměni do 21. června 2013
– nadační příspěvek bude poskytnut najednou, tzn. v jedné splátce

Kritéria pro posuzování projektů:

– prospěšnost projektu pro místní komunitu / veřejnost
– jaký bude mít projekt dlouhodobý dopad na dané místo a místní obyvatele
– přínos projektu k integraci občanů se speciálními potřebami do společnosti
– zapojení místních lidí do projektu, například formou dobrovolné práce, dárcovství a osobní účasti
– spolupráce s místní samosprávou
– udržitelnost projektu (jak bude projekt fungovat po skončení podpory)
– spolupráce s dalšími dárci, neziskovými organizacemi

Zpracování projektu:
– cíl projektu, přínos pro místní komunitu
– plán realizace a časový harmonogram
– zkušenosti žadatele s údržbou a výsadbou veřejné zeleně
– zkušenosti žadatele se zaměstnáváním a pracovní terapií lidí se speciálními potřebami

Finanční stránka:
– přiměřené a hospodárné náklady
– zdůvodnitelný a ověřitelný rozpočet
– finanční spoluúčast místní samosprávy
– schopnost realizace
– zkušenost v řízení projektů
– spolupráce s partnery
– získávání dalších finančních zdrojů

Důležité kritérium

  • upřednostňovány budou projekty organizované a realizované ve spolupráci s místní samosprávou

Žádost o podporu

– žádosti musí být doručeny ve fyzické podobě na adresu: Nadační fond Slunce pro všechny, Pražská 910  273 51 Unhošť, a to nejpozději do 24. května 2013
Žádost musí obsahovat:
– vyplněný formulář (originál plus 3 kopie) – ke stažení zde
– přílohy: statut nebo stanovy organizace (kopie)
– doklad o přidělení IČ (kopie),
– poslední výroční zpráva žadatele
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo uveřejněné podmínky grantového řízení měnit nebo grantové řízení zrušit.

Kontakty:
Konzultace je možné předem domluvit: Blanka Dvořáková, tel.: 603 256 646, e-mail.:dvorakova@slunce.info

 

.

Zavřít menu