Jaroslav Rezler se stal čestným občanem Kutné Hory, ocenění převzal 18. června z rukou starosty města

Umělecký kovář, výtvarník a restaurátor Jaroslav Rezler byl v květnu jmenován čestným občanem města Kutné Hory. Ocenění převzal 18. června před jednáním zastupitelů z rukou starosty města Kutné Hory Josefa Viktory (ANO), místostarostů Víta Šnajdra (Piráti) a Silvie Doušové (STAN a Šance  KH). Ke gratulacím se přidali i další zastupitelé města.

Jaroslav Rezler byl spoluautorem koncepce obnovy historického jádra města, členem pracovního týmu při přípravě zápisu města na seznam UNESCO a dlouholetým aktivním členem památkové komise Kutné Hory. Je předsedou správní rady Nadace Kutná Hora památka UNESCO. Za dlouholetý přínos v péči o památky získal v roce 2002 cenu města Kutné Hory v oblasti záchrany památek.

Od roku 1990 je Jaroslav Rezler členem Středočeského sdružení Unie výtvarných umělců, v roce 2002 se stal jeho předsedou a je jím až dodnes.

Za celoživotní postoj k pravdě a poctivosti k řemeslu, za jeho člověčenství a vysoké morální hodnoty, navrhla Nadace Kutná Hora památka UNESCO městu Kutná Hora udělit Jaroslavu Rezlerovi titul čestný občan Kutné Hory.

Jaroslav Rezler se narodil 10. června v Malešově, letos oslavil významné životní jubileum. Celý svůj osobní i profesní život prožil ve městě pod Barborou. S jeho uměleckou tvorbou se můžeme setkávat v ulicích, uličkách, kostelech a katedrálách nejen v Kutné Hoře. Jeho díla zdobí sakrální stavby v Čechách i na Moravě. Jsou to kované brány a branky, zábradlí, okenní mříže, atd. Ve své volné tvorbě se zaměřuje na práci s křesťanskou tematikou. Svým dílem reagoval i na tehdejší politickou situaci, totalitní režim. Například plastika Dravci útočí (1978) je jeho vyjádřením na obsazení Československa. Na svém kontě má řadu samostatných i společných výstav nejen v České republice. Výčet jeho aktivit je široký.

Mimo jiné je i autorem speciálních šperků a předmětů sakrální povahy, například osobního kříže pro biskupa královéhradeckého Josefa Kajneka, také pro berlínského preláta Josepha Michelfeita a hraběnku Sophii Hartig-Waldstein. Jaroslava Rezlera jsme požádali o krátký rozhovor:

Co pro Vás ocenění znamená?

Vážím si ho. V Kutné Hoře žiji od 15 let. Pracoval jsem tady, bydlím tady a vyrostli mi tu synové. Náš rod tu má kořeny již od 18. století. Mám rád Kutnou Horu a zajímám se, co se tu děje.

Při procházkách městem se setkáváme s řadou vašich děl..

Na většině prací v Kutné Hoře jsem spolupracoval s architektem Petrem Kalfusem. On dělal návrhy a já prováděl realizace. Byla to například branka a okenní mříže ve Vlašském dvoře. Dělal jsem bránu pro kostel sv. Jakuba v Jakubu, ozdobný kryt studny Rajského dvora, mříže a bránu zámku v Sázavě, atd. Od roku 1990 se má práce prolíná s restaurátorskou činností. S akademickým sochařem a restaurátorem Josefem Pospíšilem jsem například spolupracoval na obnově atributů soch na střeše voršilského kláštera. Spolupracoval jsem při restaurování řady dalších objektů, například mariánského sloupu v Čáslavi.

Chcete něco říci na závěr?

Přál bych si, aby se lidé spojili a společně usilovali o rozkvět a dobro města. Považuji za nesmyslné rozdělovat se na tábory, hrát si na opozici a koalici, když jsme tu všichni společně vyrůstali.

Monika Pravdová

Zavřít menu