V pátek se uskutečnil v Kutné Hoře tzv. „klubový den“ Asociace cestovních kanceláří České republiky. Zástupci cestovních kanceláří si, mimo jiné , prohlédli chrám svaté Barbory, areál GASK či rozhlednu na Kaňku. Hlavním účelem klubových dnů je seznámení členů s informacemi, které mohou využít pro tvorbu svých produktů a balíčků.

Asociace se angažuje při kultivování českého trhu cestovního ruchu, iniciuje tvorbu příslušné legislativy a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu a je v tomto směru partnerem a připomínkovým místem pro orgány státní moci a správy. ACK podporuje dobré jméno a úroveň českého cestovního ruchu, zasazuje se proti nekalé konkurenci a poškozování pověsti cestovního ruchu v České republice. Pro své členy pořádá pravidelně každý měsíc tzv. „klubový den“, který je zpravidla spojen s návštěvou vybrané turistické lokality tak, aby členové získali podrobné informace pro tvorbu svých produktů a balíčků. Tuto mimořádnou studijní cestu do Kutné Hory uspořádala Průvodcovská služba Kutná Hora s. r. o. (řádný člen ACK) ve spolupráci s Galerií Středočeského kraje, Římskokatolickou farností Kutná Hora – Sedlec a Římskokatolickou farností Kutná Hora – arciděkanstvím (přidružení členové ACK) a ve spolupráci s Havířskou boudou na vrchu Kaňk.

Nejprve skupina 30 zástupců cestovních kanceláří a agentur za doprovodu pracovnic destinačního managementu navštívila chrám sv. Barbory, posléze absolvovala prohlídku rozsáhlého areálu Galerie Středočeského kraje (GASK). Následovala exkurze novou expozicí „Královská mincovna“ ve Vlašském dvoře, kde skupinu přivítala jednatelka společnosti Průvodcovská služba Kutná Hora, kutnohorská radní a zastupitelka Ivana Vopálková. Poté se skupina vydala na vrch Kaňk, kde je čekal vynikající oběd v podání týmu areálu Havířská bouda. Po obědě si skupina za doprovodu „vrchního štajgra“ Havířské boudy, Jiřího Vlka, prohlédla zbrusu novou rozhlednu z kyklopského zdiva, která je zřejmě jako jediná v ČR bezbariérová. Posledním bodem programu byla návštěva sedleckého opatství, kde skupinu přivítal a provedl Mgr. Michal Hoskovec, vedoucí sedleckého informačního centra, v kostýmu cisterciáckého mnicha.

Účastníci byli se zajištěním programu velmi spokojeni a dle pozitivních reakcí lze usuzovat, že na základě vlastní velmi dobré zkušenosti Kutnou Horu do svých programů a balíčků začlení. Průvodcovská služba tímto vřele děkuje všem zúčastněným subjektům za skvělou spolupráci při zajištění klubového dne.

(tz)

.

Zavřít menu