Kutná Hora odstartovala pilotní projekt Města vzdělávání obecně prospěšné společnosti EDUin. Zapojeny již jsou Žďár nad Sázavou, Svitavy a Dvůr Králové. Tato města se v rámci projektu společně se zástupci EDUin pokusí zlepšit kvalitu vzdělávání v regionu a navrhnout možnosti jeho rozvoje v dlouhodobějším časovém plánu. …………………………………………….

Do projektu se nezapojí pouze školy a městská samospráva, ale i řada dalších institucí, organizací a firem z okresu a okolí.
„Smyslem projektu je propojit významné zástupce nejrůznějších institucí a firem se školami  a zastupiteli a vytvořit síť vztahů, která povede k zlepšení nabídky a možností vzdělávání v regionu. Společná práce povede také k formulaci nové vzdělávací strategie města.“ popisuje smysl projektu Města vzdělávání koordinátorka projektu za Kutnou Horu Iva Tahová. „Chceme, aby školy začaly spolupracovat s dalšími institucemi, které se vzdělávání věnují, jako jsou Domy dětí a mládeže, divadla, knihovny, galerie, skautské oddíly a další dětské zájmové organizace.“ Města vzdělávání se zaměří jak na rodiče a školní problémy jejich dětí, tak na nabídku vzdělávacích aktivit pro starší generace.  Pokusíme se přizvat ke spolupráci také firmy a organizace, které se na rozvoji vzdělávání mohou podílet. Nad projektem převzalo záštitu Město Kutná Hora.

V těchto dnech jednají zástupci EDUin,o.p.s. s představiteli vytipovaných institucí a během prosince proběhne průzkum mezi obyvateli regionu. Zjišťovat se bude nejen jejich spokojenost s úrovní mateřských, základních a středních škol v městě, ale i s nabídkou volnočasových aktivit a dostupných kurzů. Ovlivnit strategii města v oblasti vzdělávání bude moci každý, kdo na otázky v dotazníku odpoví. Průzkum se uskuteční jak prostřednictvím papírových dotazníků, tak online formou. Dotazník najdete v elektronické podobě ZDE. Dotazník bude pro vaše odpovědi otevřen do od 29. 11. 2013 do 13.12.2013. S výsledky průzkumu a celého projektu budou seznámeni všichni občané začátkem roku 2014 na stránkách www.mestavzdelavani.cz.

Dana Vepřková, Iva Tahová

.

Zavřít menu