Kutná Hora nezapomíná na události 17. listopadu. Kutnohorské zvony se rozezní, bohoslužbu z chrámu bude možné sledovat online

Společnou oslavu výročí 17. listopadu současná situace letos nedovolí, přesto nezapomínáme. Za město Kutná Hora položí 17. listopadu kytici k pamětní desce obětem komunistického režimu před Vlašským dvorem starosta Josef Viktora, bez účasti veřejnosti. Více jsme zveřejnili ZDE. Při příležitosti státního svátku 17. listopadu Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora připravila modlitební řetězec za svobodu a demokracii a online přenos bohoslužeb z chrámu sv. Barbory. Pan farář Jan Uhlíř napsal dopis kutnohorským spoluobčanům ZDE.

V kutnohorské farnosti proběhne modlitební řetězec za svobodu a demokracii

Kutnohorská farnost státní svátek 17. listopadu 2020 prožije celodenním modlitebním řetězcem za svobodu a demokracii v naší vlasti, v podvečer, v 17:11 se rozezní zvony na věžích kostelů, aby připomněly události roku 1989 a na závěr svátečního dne kutnohorský arciděkan P. Jan Uhlíř sloužit bohoslužbu v chrámu sv. Barbory, kterou bude možné sledovat prostřednictvím online přenosu ZDE.

Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora oslaví státní svátek 17. listopadu modlitebním řetězcem za svobodu a demokracii v naší vlasti. Do modlitby, která potrvá 24 hodin, se může připojit kdokoli svou modlitbou z domova, z práce i z přírody. Modlitební řetězec začne 16. listopadu v 18:00 a potrvá do 17. listopadu do 18:00. K půlhodinovým službám v modlitbě je možné se zapisovat do sdílené tabulky, odkaz na ni je umístěn na webu farnosti (www.khfarnost.cz). K modlitbě je samozřejmě možné se připojit i bez zapsání.

V podvečer 17. listopadu v 17:11 se z kostelních věží v celé zemi rozezní zvony na připomínku listopadové události v roce 1989. Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora se tak připojí k výzvě České biskupské konference.

V 18 hodin pak bude P. Jan Uhlíř, arciděkan kutnohorské farnosti, v chrámu sv. Barbory sloužit mši svatou za svobodu a demokracii v naší zemi, kterou lze sledovat prostřednictvím online přenosu na kanálu youtube.com.

Při příležitosti nadcházejícího státního svátku 17. listopadu, Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studenstva, napsal kutnohorský arciděkan P. Jan Uhlíř dopis spoluobčanům, ve kterém se zamýšlí nad vnitřní svobodou každého z nás. Dopis je zveřejněný na webu farnosti (www.khfarnost.cz).

tz, red

Zavřít menu