Začátek a konec topné sezóny stanovuje vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 194/2007 Sb., podle které otopné období začíná 1. září a končí 31. května. Jednou z našich základních pomůcek je i „obyčejný“ teploměr říká jednatel společnosti Karel Koubský. ……………………………………………………………..

Zahájení, přerušení a ukončení dodávek tepla se odvíjí od průměrných denních teplot venkovního vzduchu a prognózy počasí dle ČHMÚ. Dodávka tepelné energie se zahájí, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne pod 13°C ve dvou dnech po sobě následujících a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty. Letos například oficiální topná sezóna skončila 31. května, přesto kvůli nízkým teplotám vytápěl KH TEBIS objekty odběratelů, kteří si o to požádali, i na začátku června.
Společnost KH TEBIS tak za prvních sedm měsíců roku 2013 prodala o 5% více teplené energie než ve stejném období roku 2012. Celkově však byla topná sezóna 2012/2013 ve srovnání s dlouhodobým teplotním normálem průměrná a lidé připojení k centrálnímu zásobování teplem v Kutné Hoře se větších výdajů za teplo bát nemusejí. Díky snížení prodejní ceny tepla pro konečné odběratele v roce 2013 bylo i při vyšších prodejích dosaženo meziročně téměř stejných tržeb. Přesné a konečné vyúčtování tepla za rok 2013 však ještě ovlivní blížící se podzim.
Dovolím si předejít případným otázkám na stav hospodaření společnosti KH TEBIS a uvádím následující: přestože došlo ke snížení prodejní ceny tepla z 624,- Kč/GJ na 598,- Kč/GJ, zvýšila se sazba DPH a cena zemního plynu na komoditní burze dosáhla pětiletého maxima, je hospodářský výsledek za období leden – červenec 2013 970 tis.Kč. Pro srovnání uvádím hospodářský výsledek ve stejném období roku 2012, bylo to -135 tis. Kč. Tohoto výsledku bylo dosaženo především snižováním fixních a dalších nákladů a zvyšováním účinnosti výroby tepelné energie. Zásadní podíl na tomto úspěchu má všech sedm zaměstnanců společnosti KH TEBIS a pan Antonín Drahokoupil.

Chraňme si naše životní prostředí
Na posledním veřejném zasedání zastupitelstva města Kutné Hory jsem byl překvapený, že někteří kolegové zastupitelé jsou rozhodnuti (pro mě z nepochopitelného důvodu) postupovat proti zachování a rozvoji soustavy centrálního zásobování teplem (CZT) a dokonce, že jsou rozhodnuti aktivně podporovat odpojování od soustavy CZT. Pokud by tento názor dokonce snad v zastupitelstvu převládl, mohlo by to znamenat zvyšování ceny tepla a postupný zánik, nejen společnosti KH TEBIS, ale také celého městského tepelného hospodářství. Byla by to velká ekonomická ztráta a zásadní trvalé poškození a znehodnocení životního prostředí v Kutné Hoře. Na výše uvedeném jednání předložil kolega zastupitel za KSČM materiál, ve kterém argumentoval, že je třeba pomoci bytovému domu odpojit se od soustavy CZT a vybudovat si vlastní kotelnu, protože je teplo od společnosti KH TEBIS moc drahé. V následné diskusi tento názor podpořilo několik dalších zastupitelů. Jako člen zastupitelstva a také jako jednatel společnosti KH TEBIS jsem přednesl prohlášení, ve kterém jsem mimo jiné upozornil, že skutečné náklady na teplo z domovní plynové kotelny nejsou nižší než je cena tepelné energie z CZT v Kutné Hoře.
Zatím se tak děje jen v jednom konkrétním případě, kdy se společenství vlastníků (SVJ) v bytovém domě na Hloušce nechalo oklamat tím, že jim projektant a dodavatel plynové kotelny tendenčně a chybně vypočítal cenu tepla z tohoto zdroje na 515,- Kč za 1GJ. Někteří členové výboru SVJ obyvatelům tohoto domu dokonce slibují cenu 400,- Kč za 1GJ, ale to je holý nesmysl. Pokud se totiž použije správný postup pro výpočet ceny tepla z domovní plynové kotelny a do ceny tepla se započítají skutečně všechny náklady s tím spojené, je velice obtížné dosáhnout i ceny kolem 600,- Kč za 1GJ. KH TEBIS přitom v roce 2013 prodává tepelnou energii za 598,- Kč/GJ vč. DPH. V roce 2014 dojde díky připojení k biomasovému zdroji na ČKD k dalšímu snížení této ceny. Domovní plynová kotelna není v Kutné Hoře ekonomicky výhodnou náhradou soustavy CZT.

Nejde jen o peníze. Vzduch, který v Kutné Hoře dýcháme, chrání Zákon na ochranu ovzduší a dává za povinnost fyzické i právnické osobě být připojený k soustavě CZT, pokud je to technicky možné a ekonomicky přijatelné. V tomto konkrétním případě je proto snaha o odpojení se od CZT snahou o porušení tohoto zákona. Naopak, pokud budeme soustavu zásobování teplem rozšiřovat a připojovat nové odběratele, bude tím dále klesat cena tepla, bude ubývat nízko emitujících zdrojů znečištění a zároveň si tak budeme chránit naše životní prostředí.

Karel Koubský, jednatel KH Tebis s.r.o.

.

Zavřít menu