Na Kaňku u pomníku v neděli 11. 11. v 11 hodin připomenou ukončení 1. světové války a uctí památku padlých spoluobčanů

V posledních týdnech se Osadní výbor pilně připravoval na blížící se jubileum – 100. let od založení Československa. Došlo tak k úpravě zeleně a prostoru v blízkosti památníku u bývalé radnice. Důvodem byl i fakt, že si letos připomínáme mnoho událostí spojených s osmičkami. Mezi ně patří také ukončení první světové války. Hlavním iniciátorem obnovy památníku byla paní Jana Benešová.

Vzpomínejte a nezapomínejte, provolává nápis na kaňkovském památníku, který vyrytými jmény padlých spoluobčanů odkazuje na vyhořelé životy mužů v 1. světové válce. Celkem jich bylo z Kaňku povoláno 280. Lípa stojící v jeho blízkosti byla vysazena školními dětmi v rámci oslav vznikající republiky. Pískovcový památník byl slavnostně odhalen 22. července roku 1928 (obec na něj přispěla částkou 2500Kč), i když dle původních plánů měl stát před místní farou. Jeho zhotovitelem je kamenická škola v Hořicích. Má tvar sloupu ukončeného čtvercovou korunou, na níž je vojenská helma. Na dříku sloupu jsou zobrazeny reliéfy čtyř znaků – český lev, moravská a slezská orlice, slovenský kříž. Památník během své existence zaznamenal mnoho událostí, mezi které patří oslava 85. narozenin T.G.Masaryka a o rok a půl později i jeho tryzna. Známým organizátorem prvorepublikových oslav byl místí Sokol a tyto akce se konaly v hostinci Na Baště.

Za pomoc s obnovou památníku děkujeme Technickým službám KH.

Pokud máte zájem obnovený památník zhlédnout a uctít památku padlých spoluobčanů, můžete tak učinit v neděli na den přesně v době ukončení 1. světové války 11.11. od 11 hodin u pomníku padlých (u bývalé budovy radnice) na Kaňku. Jste srdečně zváni.

Mgr. Jana Červená, Osadní výbor Kaňk

Zavřít menu