Ne každý Kutnohorák ví, kde se nachází ulice Na Bělišti. Takže pro ty, kteří si nejsou jisti, malá nápověda. Je součástí městské části Karlov. Pokud pojedete z kruhového objezdu u marketu Albert směrem na ČKD, odbočíte za autobusovou zastávkou po levé ruce doleva a pokračujete v protisměru. Na začátku ulice vás barevné poutače upozorní na blízkost jízdárny, psího útulku a ranče Karlov.

Psí útulek byl vybudován před šesti lety jako společný projekt města Kutná Hora a společnosti MVE PLUS s.r.o. náhradou za původní zařízení, které muselo ustoupit výstavbě nové čističky odpadních vod. Ročně zde přijmou na dvě stovky většinou vyhozených pejsků, z nich někteří jsou dost zanedbaní. Všem je poskytnuta potřebná veterinární péče a zejména pozornost a laskavost ošetřovatelů, kteří je připravují na předání novým páníčkům. S útulkem spolupracuje řada dobrovolníků. Někteří chodí s pejsky na procházky, jiní pomáhají finančně, případně přinášejí drobné dárky. V této souvislosti je nutno zmínit a aktivitu učitelů a dětí kutnohorských škol, kteří pořádají sbírku psích pamlsků a hraček a na návštěvu pejsků nechodí s „prázdnýma rukama“.

Ranč Karlov byl vybudován v těsném sousedství psího útulku. Je určen převážně pro menší děti, které zde mohou přijít do přímého kontaktu s poníky, minioslíky, ovečkami a holandskými kozami. Součástí zařízení je i dětské hřiště. Na ranči se daří i odchovu zvířat, letos se zde narodil shetlandský poník Zeus a minioslík Luky. Oslík byl pro nedostatek mateřského mléka odchován kozím mlékem z lahve. Pro informaci: takovéto krmení musí být prováděno ve dvouhodinových intervalech a to ve dne i v noci.

Jízdárna Karlov je veřejnosti poměrně známá. V loňském roce zde byl po několika letech obnoven provoz při širokou veřejnost. Před tím však bylo nutno provést řadu oprav a úprav zejména stavebního charakteru. V současné době je zde připraveno 7 jezdeckých koní pro jezdeckou výuku dětí i dospělých zájemců. Další koně jsou k dispozici na vození dětí s vodičem. Při jízdárně působí jezdecká školička pro nejmenší děti a probíhá zde jezdecký výcvik mládeže (v letošním roce získaly první dvě dívky závodní licenci). O letních prázdninách zde uskutečnili ve čtyřech týdnech příměstský tábor pro zájemce o jízdu na koni, který získal velice příznivý ohlas u dětí i jejich rodičů. Jízdárna pořádá každoročně akce pro veřejnost, letos to bylo pohádkové odpoledne s koníky a se soutěžemi pro děti. Kromě toho zde často na objednávku vozí děti na ponících, a to i v okolí Kutné Hory.

MÁME RÁDI ZVÍŘATA je název projektu , který za finanční podpory Středočeského kraje realizuje letos společnost MVE PLUS s.r.o.  Cílem projektu je vést děti (včetně předškolního věku) k vytváření pozitivních postojů k přírodě a k úctě k životu ve všech jeho formách. Na všech výše uvedených pracovištích chceme vytvářet u dětí pozitivní vztah ke zvířatům a vést je k poznání, že chov zvířat ve všech jeho formách je nedílnou součástí životního prostředí a života kolem nás. Děti se zde teoreticky i prakticky seznámí se základní péči o zvířata a s prací s nimi. Mohou si vyzkoušet základní úklid boxů pro koně a jiná zvířata, vyhřebelcovat poníky, vyčistit jim kopyta a připravit krmení. Svezení na ponících je samozřejmostí. Děti, které touží mít doma pejska, si zde mohou vyzkoušet, kolik času a péče, ale i peněz, chlupatý kamarád vyžaduje. Zájemci o účast v projektu (školky, školy, školní družiny aj.) se mohou informovat a domluvit na telefonech:

Jízdárna Karlov: vedoucí Hana Veselá, tel. 774 910 946, email: jizdarnakarlov@seznam.cz

Psí útulek + ranč Karlov: vedoucí útulku Mgr. Pavel Pallendal, tel. 730 809 299, vedoucí ranče Jiří Staněk, tel. 728 618 917

Jindřich Bartoň

 

Zavřít menu