Na záchraně svatobarborských zvonů z dílen slavných kutnohorských mistrů se může podílet i veřejnost

Slavnostní zahájení veřejné sbírky ZVONY PRO BARBORU doprovázel v sobotu 4. září zajímavý program pro děti i dospělé. Poté, co utichly fanfáry z vyhlídky nad kaplí Božího těla, a hlas zvonu Barbora z věže jezuitské koleje, zazněly proslovy arciděkana Jana Uhlíře, Soni Krejčové z technické správy památek a Kristýny Drahotové z ŘKF – arciděkanství. Za GASK promluvila Petra Bartušková.

Na programu bylo tvoření pro děti, promítání filmu o zvonu Jakub Maria, jehož hlas je možné slyšet z kostela sv. Jakuba. O hudební zpestření se postaral BRASS ANSAMBL GB pod vedením Jaroslava Vokolka. Při slavnostním zahájení sbírky měli návštěvníci příležitost účastnit se komentovaných prohlídek zvonů ve věži jezuitské koleje a přispět ke sbírce do připravených pokladniček na místě, nebo kdykoli libovolnou částkou na účet 6008553379/0800.

Navštívit zvony ve věži jezuitské koleje bude možné ještě v rámci Dnů evropského dědictví v neděli 12. září od 10 do 17 hodin.

pra

 

Zvony Michal a Ludvík utichly, čeká je obnova

Z chrámu sv. Barbory do jižní věže jezuitské koleje byly zvony Michal, Ludvík a Barbora přemístěny na začátku 18. století. Všechny tři zvony pocházejí z dílen kutnohorských mistrů Ondřeje Ptáčka a Jiřího Klabala. Díky svému stáří a kulturní hodnotě se vyhnuly válečnému zrekvírování a zachovaly se do dnešních dní.

Zvony Michal a Ludvík je však třeba zrestaurovat. V roce 2018 byla zjištěna na těle zvonu Ludvík trhlina. Při dalším zvonění by hrozilo puknutí zvonu, a proto neslouží ke zvonění. Ve stejném roce bylo zjištěno u zvonu Michal vytlučení zvonového věnce, a i on tak od této doby mlčí. Římskokatolická farnost – arciděkanství Kutná Hora spolu s partnery Středočeským krajem a Galerií Středočeského kraje GASK připravily veřejnou sbírku na podporu obnovy svatobarborských zvonů Michal a Ludvík.

Zvon Michal

průměr: 149,5 cm | hloubka: 114 cm | hmotnost: cca 2,4 tuny

Zvon byl ulit v roce 1493 mistrem Ondřejem Ptáčkem v Kutné Hoře.
V roce 2018 bylo zjištěno vytlučení zvonového věnce, od té doby zvon mlčí.
Zvon Ludvík
průměr: 184,5 cm | hloubka: 144 cm | hmotnost: cca 4 tuny
Zvon byl ulit v roce 1510 mistrem Ondřejem Ptáčkem v Kutné Hoře.
V roce 2018 byla zjištěna na těle zvonu trhlina, od té doby zvon mlčí.

web

 

Zavřít menu