Nově otevřené centrum Cesty životem bez bariér nabízí komplexní služby pro děti a mládež s handicapem, ale i prostor pro setkávání při výtvarných kurzech pro veřejnost
19ML3455

Cesta životem bez bariér slavnostně otevřela v Kvapilově ulici v Kutné Hoře centrum denních služeb pro děti a mládež s tělesným, mentálním a kombinovaným postižením. V novém centru jsou soustředěny rehabilitační služby, včetně pohybové terapie Therasuit. V nabídce je také odlehčovací ambulantní sociální služba, která pomůže rodičům pečujícím o děti s handicapem. Součástí objektu je také komunitní centrum, které bude poskytovat zajímavé aktivity pro širokou veřejnost. Společenská místnost v přízemí tak bude místem pro setkávání rodičů i dětí s handicapem i bez.

Ve čtvrtek 26. září se zahrada domu v Kvapilově ulici u ZŠ Žižkov zaplnila dětmi na vozíčku i bez, rodiči, přáteli, příznivci, zástupci sponzorů, představiteli dalších organizací a také města Kutné Hory. Zahradní slavnost s koncerty, divadélkem i výstavou podtrhla příjemnou přátelskou atmosféru, která tu panovala.

První patro domu, jehož fasádu zdobí logo Cesty životem bez bariér, je vyhrazeno pro ambulantní rehabilitaci, terapii Therasuit a další moderní pohybové terapie, a také pro pobyt dětí, tzv. odlehčovací sociální službu. V současné době je kapacita uzpůsobena pro dvě až tři děti, dle závažnosti postižení. Do budoucna se počítá s jejím navýšením. Bezbariérovost objektu zajišťuje speciální výtahová plošina.

Komunitní centrum nabídne i výtvarné kurzy pro veřejnost, zahájeny budou 15. října

Komunitní centrum v přízemí je určené nejen pro handicapované děti a pečující osoby, ale i pro širokou veřejnost. V plánu jsou kurzy keramiky (první termíny jsou 15. 10., 5. 11. a 3. 12. vždy 15.00 – 16.30 hod.), pletení z pedigu a papírových ruliček (v termínech 17. 10, 14. 11., 12. 12. v čase 15.00 – 17.00 hod.). Dále každý čtvrtek 10.00 – 13.00 hod. kroužek vaření, od listopadu bude v případě zájmu kroužek deskových a jiných společenských her – každé úterý 17.00 – 19.00 hod. Od ledna jsou v plánu další kroužky, jejich rozpis bude na webu organizace. Na kroužky je nutno se přihlásit na adrese cestazivotembb@seznam.cz

„Maminky, které pečují o děti s handicapem, nemají často příležitost někam vyrazit, popovídat si. Tady budou mít prostor k setkávání. Doufám, že si k nám najde cestu i veřejnost,“ uvedla Petra Hnátová, zakladatelka a předsedkyně Cesty životem bez bariér a připomenula počátky vzniku organizace, která krůček po krůčku rozšiřuje nabídku služeb a aktivit pro handicapované děti.

Historie vzniku organizace Cesty životy bez bariér se začala psát již v roce 2006

„Vše začalo už dávno, při narození syna Lukáše. Nenarodil se úplně zdravý, je na vozíku. On je vlastně tím hybatelem všeho dění,“ konstatovala Petra Hnátová s tím, že syn Lukáš se slavnosti nemohl zúčastnit, protože úspěšně odmaturoval a je v práci. Zaměstnán je v Praze.

Díky vytrvalosti a odhodlání se organizaci podařilo odstranit řadu bariér na veřejně přístupných místech a tím usnadnit život lidem, kteří mají pohybové problémy, ať už jsou to děti, dospělí či senioři. Mezi úspěšně dokončené projekty patří například zajištění kompletní bezbariérovosti Základní školy Jana Palacha v Kutné Hoře, Mateřské a základní praktické školy v Kolíně, usnadnění přístupu vozíčkářů zajištěním financí pro nákup hydraulického zvedáku do čáslavského bazénu. Cesta životem bez bariér nabízí rozmanité sportovní aktivity a služby pro handicapované, které na Kutnohorsku v minulosti chyběly: plavání (již od roku 2007), lyžování i atletiku. V nabídce jsou integrované letní pobyty na táborové základně Zbožňov, ale i další pobytové akce, lyžařské zájezdy atd.

Nové centrum i nabízené aktivity ocenila řada rodičů a dětí, například Vojtěcha, který je upoután na vozíček. S Cestou životem bez bariér začal plavat od roku 2008. „Centrum se nám moc líbí, je tu vidět obrovský kus práce,“ řekl tatínek Vojtěcha, který objekt viděl ještě před rekonstrukcí. Úsilí a výsledky práce Petry Hnátové a jejích kolegů ocenili také Josef Viktora, starosta Kutné Hory a Václav Kunášek, starosta obce Paběnice, odkud Petra Hnátová pochází.

A jak vnímá otevření nového centra zakladatelka a předsedkyně organizace Cesta životem bez bariér?

„Sama tomu nemůžu uvěřit. Říkám si, jestli se neprobudím z hezkého snu. Těší mě a hřeje ten pocit, že děláme smysluplnou věc,“ řekla spokojeně Petra Hnátová.

Výtěžek letošního benefičního plesu bude využit na zakoupení speciálního zařízení pro procvičování jemné motoriky dětí upoutaných na vozíček 

Mezi veřejností oblíbené aktivity patří benefiční ples Cesty životem bez bariér, který každoročně zahajuje plesovou sezonu v Kutné Hoře. Koná se za podpory města Kutné Hory v kulturním domě Lorec. Letošní benefiční ples Cesty životem bez bariér se uskuteční 16. listopadu a nabídne opět bohatý program i tombolu. K tanci a poslechu bude hrát oblíbená kapela B – Dance band. Příjemným zpestřením programu bude vystoupení dětí z Jedinečných tanečních, které pro děti s handicapem pořádá organizace Kaňkovské sedlo. Pro mladé tanečníky to bude premiérové vystoupení na veřejnosti.

Stejně jako v minulých letech se návštěvníci benefičního plesu mohou přijít pobavit a tím zároveň přispět na dobrou věc. Výtěžek plesu bude využit na zakoupení balance traineru, speciálního zařízení pro procvičování jemné motoriky dětí upoutaných na vozíček.

Mezi aktivity Cesty životem bez bariér patří nejen plavání, letní pobyty, lyžařské zájezdy, ale i výlety 
V organizaci se věnují téměř od vzniku výuce plavání. „Jsem velmi ráda, že město Kutná Hora pravidelně podporuje tento projekt, jelikož pronájem bazénu je velmi nákladný,“ řekla Petra Hnátová. Cesta životem bez bariér pořádá také pobytové akce pro handicapované jako jsou lyžařský výcvik v Krušných horách, sportovní soustředění v Čáslavi, integrovaný tábor a prázdninový pobyt na vlastní táborové základně Zbožňov. V nabídce aktivit již dlouhodobě našly své místo také výlety. „Výlety jsme začali organizovat na základě zájmu rodičů, jelikož děti v rámci školní docházky jsou často z výletů vyřazeni a rodiče nemají často sílu výlet organizovat.“ Projekt s Cestou na cestách II. také podporuje město Kutná Hora.

 

Fotografie v galerii: Miroslav Lepeška

Monika Pravdová

 

Zavřít menu