O odebrání čestných občanství Klementu Gottwaldovi a Antonínu Zápotockému budou rozhodovat zastupitelé

Rada města doporučila zastupitelům schválit odebrání čestných občanství města Kutné Hory Klementu Gottwaldovi a Antonínu Zápotockému. Návrh předložil radní Štěpán Drtina (Piráti), který se touto otázkou zabýval. „Smyslem udílení čestných občanství by měly být zásluhy o rozvoj města a propagace jeho dobrého jména a v těchto případech tomu tak nebylo.  Klement Gottwald  dostal čestné občanství 22. 11. 1946 a ke Kutné Hoře neměl nikdy žádný vztah, ani nikdy Kutnou Horu nenavštívil. Obdobně je to u Antonína Zápotockého,“ konstatoval starosta Josef Viktora (ANO) s tím, že v těchto případech se jednalo o udělení občanství v souvislosti s aktuální politickou situací a poválečnými náladami ve společnosti.
Jak připomenul starosta, některá města k odejmutí čestných občanství přistoupila již po sametové revoluci, jiná později. Například město Krnov odebralo titul čestného občana města Klementu Gottwaldovi na konci letošního října. Jak tomu bude v Kutné Hoře budou zastupitelé rozhodovat již zítra 5. listopadu.

pra

Zavřít menu