Obrazem: Listopadové události roku 1989 v Kutné Hoře objektivem kutnohorského fotografa Miloše Truhláře
Při listopadovém shromáždění z náměstí hovoří Ing. Benada, pozdější první novodobý starosta Kutné Hory, herci Pavel Zedníček a Tereza Brodská. Foto: Miloš Truhlář

Již v neděli 17. listopadu opět vyjdou studenti do ulic. „Oslava začne na Palackého náměstí koncertem Leška Semelky, který 27. listopadu 1989 přijel do Kutné Hory, aby informoval stávkující o skutečných událostech v Praze. Budou také promítnuty filmové záběry z období Sametové revoluce v Praze a v Kutné Hoře. O svoje vzpomínky se podělí zakladatel a později předseda OF Alexej Říha. Slavnostní slovo bude mít starosta Kutné Hory Josef Viktora (ANO). Potom bude promítnut film, který sumarizuje historickou důležitost sametové revoluce z pohledu současných středoškoláků. Film byl natočen studenty Gymnázia Jiřího Ortena,“ uvedla Kamila Dostálová z ŘKF – arciděkanství Kutná Hora s tím, že v průběhu koncertu a promítání budou studenti SOŠ a SOU řemesel rozdávat svíčky, trikolóry a nabídnou občerstvení.

Na Havlíčkově náměstí u pamětní desky bude uctěna památka obětí komunistického režimu spolu se skauty a za doprovodu studentského pěveckého sboru Gaudeamus. Studenti kutnohorské průmyslovky školy připomenou některé příběhy pamětníků ze sbírky vzpomínek Paměť národa. „Za zvuku zvonů bude průvod pokračovat do Barborské ulice, kde zhlédneme divadelní představení studentů Církevního gymnázia. Ve Vorlíčkových sadech proběhne vystoupení studentů Gymnázia Jiřího Ortena inspirované životem Václava Havla na pozadí politických událostí od roku 1948 do sametové revoluce. Oslava bude ukončena v chrámu sv. Barbory slavnostním slovem arciděkana Jana Uhlíře, varhanní hudbou Viktora Darebného a zpěvem pěveckého sboru Gaudeamus. Před chrámem sv. Barbory bude možné se občerstvit u stánku SOŠ a SOU řemesel nebo si zazpívat se skauty u ohně,“ doplnila Kamila Dostálová. Organizátory akce jsou město Kutná Hora, ŘKF – arciděkanství Kutná Hora, Církevní gymnázium, Gymnázium Jiřího Ortena, SOŠ a SOU řemesel, Střední průmyslová škola, Skauti Kutná Hora.

Oslavy výročí 30 let od sametové revoluce po celý listopad doprovází řada kulturních a společenských akcí

Besedy, výstavu i filmovou produkci nabídla městská knihovna, USPS Tyl uvedl ve slavnostní koncert. Další program připravili kutnohorští ochotníci v Tylově divadle. Kino amatérských filmů připravilo projekci dokumentů z listopadu 1989. Součástí oslav je i program v GASK, besedy se zajímavými hosty i koncert. Jednou z prvních akcí věnovaných listopadovým událostem roku 1989 byla 5. 11. v městské knihovně beseda s Lucií Macháčkovou, která se ve své diplomové práci podrobně zabývala průběhem sametové revoluce v Kutné Hoře. Rozsáhlý rozbor je zveřejněn ve třetím čísle časopisu Krásné město. Lucie Macháčková pro Kutnohorské listy připravila stručný přehled nejvýznamnějších události listopadu 1989 v Kutné Hoře:

Pátek 17. listopadu: násilně potlačená studentská manifestace v Praze

Pondělí 20. 11.: první zpráva o pražských událostech v Kutné Hoře

Úterý 21. 11.: pochod studentů SPŠ ke gymnáziu

Úterý 21. 11.: první letáky vyzývající veřejnost k účasti na generální stávce

Úterý 21. 11.: první mimořádné zasedání předsednictva okresního výboru KSČ

Čtvrtek 23. 11.: první veřejné projevy sympatií s revolucí v Kutné Hoře

V prvních revolučních dnech vznikl v Kutné Hoře studentský stávkový výbor pod záštitou MFF UK.

Sobota 25. 11.: založení Občanského fóra v Kutné Hoře

Neděle 26. 11.: první vystoupení OF na veřejnosti

Pondělí 27. 11.: generální stávka na Palackého náměstí

Úterý 28. 11.: první jednání rady městského národního výboru se zástupci OF

Středa 29. 11.: Okresní výbor KSČ se poprvé zabýval otázkou zrušení Lidových milicí.

Středa 29. 11.: první kádrové změny

Čtvrtek 30. 11.: regionální týdeník Úder se poprvé věnoval revolučním událostem.

Sobota 9. 12.: mimořádná okresní konference KSČ

Čtvrtek 14. 12.: prosince: rekonstrukce Rady MěNV

Pátek 29. 12.: zvolení kandidáta OF Václava Havla prezidentem ČSSR

Většina z událostí listopadu 1989 je zachycena na černobílých snímcích fotografa Miloše Truhláře, které jsou součástí listopadového vydání Kutnohorských listů, k vidění jsou i ve fotogalerii. K dispozici jsou i programy, které doprovází oslavy v Kutné Hoře.

pra

 

 

Zavřít menu