Opuštěná škola se mění v moderní vzdělávací centrum

Proměna řadu let opuštěné bývalé Základní školy Jana Amose Komenského v Kutné Hoře v moderní informační a vzdělávací centrum s převahou knihovnických služeb postoupila do další fáze. Pracovníci firmy Unistav Construction sundali lešení ze západní a jižní části objektu, čímž se naskytl pohled na nová okna a fasádu.

Béžový odstín byl zvolen podle původní barevnosti, která byla objevena po vybourání nepůvodních přístaveb v zadní části objektu. „Okna jsou v barvě tabáku. Fasáda domu sluší. Vstupní vrata by měla být v provedení temně vínově hnědé barvy,“ doplnila Gabriela Jarkulišová, ředitelka Městské knihovny Kutná Hora.

V rukou restaurátorů byla busta J. A. Komenského nad hlavním vchodem do objektu. Byla zčernalá a v minulosti ji údajně někdo polil kanagonem a zapálil. Restaurování se dočká také litinové zábradlí na schodištích. Řemeslníci pokračují v instalaci vnitřních inženýrských sítí, dokončení omítek a podlah, sádrokartonářských pracích na půdě, kde vzniknou administrativní prostory. Pokračuje i úprava sklepů na depozitáře. Součástí objektu budou vedle čtenářského oddělení pro děti a dospělé také přednáškové sály, knižní kavárna atd.

Během letních prázdnin je v plánu restaurování kamenné památkově chráněné ohradní zdi směrem do Krupičkovy ulice. Na bývalé školní zahradě vznikne polo amfiteátr, kde bude možné pořádat venkovní čtení a další akce. Prostor bude otevřen široké veřejnosti, nabídne klidovou zónu, možnost relaxace, možnost posezení. Před vchodem do objektu bude prostor vydlážděn, zachovány budou ostrůvky zeleně se stromy,“ konstatoval Jiří Janál a doplnil, že bude vypsáno výběrové řízení na mobiliář. Termín dokončení stavební prací je konec letošního roku. „Pokud půjde vše podle plánu, s ukončením provozu knihovny v Husově ulici počítáme v prosinci 2021. V lednu a únoru nastane stěhování. Nové prostory Na Náměti bychom rádi otevřeli v březnu 2022,“ doplnila Gabriela Jarkulišová. Součástí nové budovy bude z boku objektu automatický návratový systém knih.

„Zaměřit se nyní chceme na komunikaci se stávajícími čtenáři. Chceme znát možnosti, tipy a názory čtenářů na otevírací dobu objektu, pohyb po knihovně nebo na režim parkoviště. Čeká nás také změna názvu, nové logo. Pokud bude stavba pokračovat plánovaným tempem, což samozřejmě epidemie a její ekonomické důsledky mohou ještě ovlivnit, věříme, že rok 2022 bude rokem, kdy Kutná Hora bude mít svoji novou knihovnu,“ dodala ředitelka knihovny Gabriela Jarkulišová.

Náklady na revitalizaci objektu dosahují 147 milionů korun. Dotace, která byla Městské knihovně v Kutné Hoře prostřednictvím Centra regionálního rozvoje poskytnuta, činí 124 milionů korun. Podíl města na této investiční akci je 23 milionů korun.

pra

 

Zavřít menu