Devátého prosince letošního roku uplyne přesně dvacet let od chvíle, kdy bylo historické centrum Kutné Hory s chrámem svaté Barbory a katedrálou Nanebevzetí Panny Marie v Sedlci zařazeno na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Celý rok se nesl ve znamení oslav tohoto zásadního momentu v novodobé historii města. 

.
V únoru se v rámci prestižního středoevropského veletrhu cestovního ruchu Holiday World v Praze uskutečnila tisková konference „Kutná Hora – 20 let na Seznamu UNESCO“, na které starosta Martin Starý spolu s památkářem Alešem Pospíšilem a pracovníky oddělení cestovního ruchu a marketingu seznámili přítomné s programem oslav výročí. Doktor Pospíšil zároveň prezentoval projekt revitalizace Dačického domu a pohovořil o následném využití tohoto objektu. V Kutné Hoře následovaly tématické výstavy, koncerty, festival Dny francouzské kultury a oslavy se promítaly i do programu tradičních akcí jako jsou Mezinárodní hudební festival, Operní týden či Královské stříbření.
Vyvrcholení oslav na nás ovšem teprve čeká. 9. prosince dopoledne začne slavnostní závěrečný program oslav v prostorách GASK, bývalé Jezuitské koleje, odbornou konferencí. Konference bude rozdělena do dvou částí – na dopolední a odpolední blok. V rámci zahájení konferenčního dne starostou města bude dán prostor dvěma aktuálním událostem: Udělení čestného občanství architektu Petru Kalfusovi a křtu nové publikace Aleše Pospíšila. Dopolední blok bude věnován ohlédnutí, co vše pro Kutnou Horu znamenal zápis na listinu UNESCO. Odpolední blok bude tématicky zaměřen na obnovu Dačického domu, který bude k této příležitosti účastníkům konference jako prvním zpřístupněn. Následující program nabídne projekci dokumentů, koncerty, chybět nebude ani komentovaná prohlídka výstavy. Kompletní program najdete v kulturním kalendáři v kolonce „Různé“.
Slavnostní závěrečný program oslav včetně odborné konference (do zaplnění míst) je volně přístupný.

(jok)

UNESCO 2015
.
.

Zavřít menu