Podnikatelé v historickém centru mohou žádat o příspěvky na reklamní poutače z Fondu regenerace města Kutné Hory

Výběrové řízení o poskytování příspěvků z Fondu regenerace města Kutné Hory na reklamní a doprovodné zařízení pro letošní rok bude ukončeno 31.10.2019. Vyhlášení výběrového řízení schválila Rada města Kutné Hory usnesením č. 858/18 ze dne 19. 12. 2018. Na základě požadavku některých zastupitelů minulého volebního období byl vypracován návrh možného řešení podob reklamních a doprovodných zařízení v prostoru městské památkové rezervace.  Jde o návrh, který není nátlakový, ale naopak program nabídkový. Město Kutná Hora má zájem o zlepšení estetického veřejného prostranství na území městské památkové rezervace, a proto touto formou nabízí pomoc podnikatelům a živnostníkům v oblasti reklamních zařízení. Vlastník nemovitosti, případně provozovatel provozovny v dané nemovitosti, která leží v městské památkové rezervaci, má možnost požádat o příspěvek z Fondu regenerace města Kutné Hory na reklamní a doprovodné zařízení. Příspěvek může činit max. 50% výše prokázaných nákladů na zhotovení reklamního zařízení, max. však 10 tis. Kč vč. DPH. Na základě podané žádosti a povinných příloh návrh na případný příspěvek a jeho výši podává komise památkové péče a poté rada města odsouhlasí případný příspěvek. Příspěvky nejsou nárokové. Konkrétní podoba, velikost a materiál reklamního zařízení musí být odsouhlasen úsekem výkonu státní správy odboru památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora ještě před podáním žádosti a jeho vyrobením. Více informací naleznete na www.mu.kutnahora.cz, případně se můžete obrátit na Bc. Jelínkovou nebo paní Janatovou z odboru památkové péče městského úřadu Kutná Hora.

-Odbor památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora-

Zavřít menu