Program začít spolu se na ZŠ Kamenná stezka osvědčil, informační seminář pro rodiče prvňáčků se uskuteční 7. února

V září loňského roku otevřela ZŠ Kamenná stezka dvě první třídy. V I. B, kde je celá výuka koncipována právě v programu Začít spolu, je celkem 15 dětí, jedna paní učitelka a jedna asistentka. Děti mají k dispozici příjemné zázemí, lavice jsou uspořádány do tzv. hnízd. Ve třídě je knihovnička plná dětské literatury a encyklopedií, hudební nástroje a samozřejmě mnoho dalších pomůcek, které děti využívají během vyučování i přestávek, např. moderní počítačové technologie nebo mikroskop. Třída je vybavena také kobercem, kde se děti setkávají k rannímu i hodnotícímu kruhu a pracují zde i v průběhu dne.

„Výhodami programu Začít spolu je otevřené vyučování a rovnocennost mezi učitelem, rodičem a žákem. S dětmi pracujeme v tzv. centrech aktivit, kromě známkování využíváme také slovního hodnocení. Součástí výuky je i projektové učení, integrovaná tematická výuka a podnětné prostředí ve třídě. Naše třída také velmi úzce spolupracuje s rodinami dětí,“ popisuje výhody výuky v tomto programu učitelka třídy 1. B na ZŠKS Michaela Malinová.

Začít spolu je mezinárodní vzdělávací program, který je v ČR akreditován a na základních školách je realizován od roku 1996. „Jsem ráda, že jsme se pro tento typ výuky rozhodli. Pravda, máme za sebou teprve necelého půl školního roku, ale již teď je vidět, že jak synovi, tak nám takovýto přístup k učení vyhovuje. Vše je propojené a vše spolu souvisí, stejně tak, jako je tomu v reálném životě. Navíc vše probíhá v přátelském prostředí,“ pochvaluje si maminka jednoho z prvňáčků Monika Růžičková.

Na ZŠKS by se měla první třída v programu Začít spolu otevřít i v novém školním roce. Pro zájemce o tuto výuku, především z řad rodičů budoucích prvňáčků, proběhne ve čtvrtek 7. 2. od 16 hodin informační seminář Začít spolu. Od 28. 2. pak bude probíhat pětidílný kurz s prvky Začít spolu pro předškolní děti, kde si budou moci děti společně s rodiči vyzkoušet, jak taková výuka v praxi probíhá. Více na www.zsks.kutnahora.cz.

Kamila Drtilová

Zavřít menu