Podpořte projekt kutnohorského charitního Centra Maják v internetovém hlasování Nadačního fondu Albert. Podstatou projektu je vytvořit dětem a mládeži z Kutné Hory a blízkého okolí bezpečné zázemí, kam budou moci docházet a trávit svůj volný čas smysluplně a aktivně. Hlasování probíhá do 27. 12. 2015, díky za každý hlas!

.
Projekt Volnočasové aktivity Klubu Maják se zaměřuje na děti a mládež ve věku od 6 do 15 let ze sociálně vyloučených lokalit Kutné Hory a okolí. Podstatou projektu je vytvořit dětem a mládeži z Kutné Hory a blízkého okolí bezpečné zázemí, kam budou moci docházet a trávit svůj volný čas smysluplně a aktivně. Vést děti k pozitivnímu trávení volného času, snažit se o osobní rozvoj každého dítěte, vést je k samostatnosti a zodpovědnosti za své chování a činy a v neposlední řadě napomáhat snížit riziko sociálně-patologických jevů v komunitě. Poskytovat dětem a mládeži, která se ocitla v nepříznivé životní situaci standardní volnočasové aktivit. Klub Maják je pro děti otevřen denně, funguje již 16 let.

Hlasovat (kliknout na Středočeský kraj na mapce a přidělit hlas projektu číslo 6)…

(tz)

.

Zavřít menu