Proč potřebujeme pracovní skupiny?

Občas slýchávám, že vedení města zakládá pracovní skupiny, jenže nikdo neví, co pracovní skupiny dělají. Protože velkou část z nich jsem inicioval a jsem i jejich členem, rád bych do tohoto tématu vnesl trochu světla. Proč potřebujeme pracovní skupiny? Zakládáme je buď k problematice, která je hodně komplikovaná a potřebujeme o ní diskutovat s odborníky, a to bez ohledu na stranickost, nebo k tématům, která jsou hodně průřezová a nespadají do gesce jednotlivých odborů nebo komisí. Do první skupiny patří pracovní skupiny pro kulturu, sport, dopravní generel a MHD. Do druhé skupiny můžeme zařadit pracovní skupiny pro oživení náměstí, skupinu pro 25. výročí vstupu do UNESCO a skupinu pro odpady. Podívejme se na jednotlivé skupiny a jejich činnost.

Pracovní skupina pro kulturu dokázala během půl roku zcela zásadně nastavit parametry grantového systému. Pokusila se z něj odstranit možné disproporce a celý systém zprůhlednila. Rovněž nastavila základní koncepci financování kultury v našem městě. V současné době je její činnost utlumena a předpokládám, že bude aktivní při vyhodnocování změn systému, které se projeví příští rok.

Výstupy sportovní pracovní skupiny jsou nová pravidla financování sportovní činnosti a nové parametry grantového systému. Nyní skupina pracuje na analýze financování sportovišť a na navržení jejich možné správy do budoucna.

Pracovní skupina pro MHD intenzivně jedná s dopravci a vypracovala plán změn systému MHD směřující k lepší obslužnosti města i jeho okrajových částí. První etapa byla spuštěna 14. října a další etapy budou následovat v únoru a v září příštího roku.

Pracovní skupina pro nemocnici úspěšně vyjednává s krajským úřadem a vedením kolínské nemocnice o budoucnosti kutnohorské nemocnice, o navýšení investic do ní a o zachování standardní lékařské péče v Kutné Hoře.

Výsledkem úsilí pracovní skupiny pro oživení náměstí je perfektně zvládnutá elektrifikace Palackého náměstí a následný ostrý test při Svatováclavských slavnostech. Byla změněna organizaci trhů a občané budou moci tuto změnu posoudit během nadcházejícího adventu.

Pracovní skupina pro 25. výročí vstupu do UNESCO připravuje celoroční plán oslav pro naše město, propojuje jednotlivé instituce, které v městě působí, a koordinuje přípravy na toto významné výročí. Skupina pro odpady má za úkol připravit koncepci městského odpadového hospodářství vzhledem k nadcházejícím legislativním změnám v této oblasti a připravit koncepci městské odpadové společnosti MVE. Její činnost je v současné době omezena tím, že musíme vyčkat na stanovisko Čáslavi.

Z uvedeného přehledu je zřejmé, že všechny skupiny usilovně pracují na zadaných problémech a jsou za nimi vidět i konkrétní výsledky. Protože se stále objevují nové problematiky a výzvy, je pravděpodobné, že nějaké další pracovní skupiny mohou vzniknout.

Vít Šnajdr, místostarosta (Piráti)

Zavřít menu