Program Začít spolu na Kamenné stezce: kurzu pro předškoláky bude předcházet 16. ledna seminář pro rodiče

ZŠ Kamenná stezka i v tomto školním roce pořádá kurz pro předškoláky s ochutnávkou vzdělávacího programu Začít spolu, a to v termínu od 6. 2. do 5. 3. 2020. Předcházet mu bude 16. 1. od 16 hodin informativní seminář pro rodiče o Začít spolu. Tento inovativní výukový program na škole běží již druhým rokem.

Co je podstatou Začít spolu, vyjadřuje parafrázovaný úryvek z hodnocení metodičky Začít spolu, paní Jany Sadilové, týkající se 1. třídy: „Vyučující i asistentky jsou sehraným týmem, vytvářejí příjemnou atmosféru a bezpečné prostředí třídy. Se zájmem a pochopením přistupují ke všem dětem bez rozdílu, podporují je v jejich rozvoji, v komunikaci s dětmi užívají milý, klidný tón hlasu. Během výuky střídají činnosti tak, aby každé dítě zažilo úspěch a mělo radost z učení. Ve třídě jsou daná pravidla, která všichni respektují. Děti si ve skupinách pomáhají, jsou vedeny ke vzájemnému respektu.“

tz, pra, foto: zsks

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavřít menu