V roce 2016 se Dačického dům dočkal znovuzrození a začlenil se do rodiny kutnohorských památek.
Narození bylo hektické a bez zajištění materiální podpory rodičů by Mikuláš nemohl vyrůstat a
dospívat! Postupně si získává prostor, přízeň a zájem jako vzdělávací a prezentační centrum
kulturního dědictví UNESCO. 10311 návštěvníků za 10 měsíců je příslibem, že se dobře rozbíhá.
Milovníci památek si prohlédli nově zrekonstruovaný gotický dům či využili nabídku kulturních a
vzdělávacích akcí. Nemalou součástí návštěvníků Dačického domu jsou ovšem děti! Ať se již jedná o
školní skupiny, děti z mateřských škol či děti, které se účastní zábavných akcí se svými rodiči.

„Pojďte historii učit zábavou! To je naše heslo, kterým se budeme řídit i v dalších letech. Vždyť děti
jsou to nejcennější, co máme a do čeho musíme s radostí investovat jak finance tak hlavně čas. Jejich
radost je naší prioritou!“ to jsou slova ředitelky centra Dagmar Fundové.
Dačického dům je nový unikátní projekt, který se podařilo městu Kutná Hora uskutečnit díky dotacím
z Integrovaného operačního programu. Provozovatelem centra je Nadace Kutná Hora – památka
UNESCO a dalším z partnerů je Univerzita Pardubice. Všichni partneři musí v rámci plnění dotačních
podmínek plnit své povinnosti a zajistit naplnění programových aktivit centra. Za rok 2016 je splněno!

V Dačického domě Vám nabízíme:
 Unikátní pozdně gotický dům přístupný od sklepa po podkroví, rodiště známého frejíře a
bouřliváka Mikuláše Dačického z Heslova
 Edukační programy pro školky, základní a střední školy, individuální návštěvníky a rodiny s
dětmi
 Interaktivní expozice o památkách UNESCO a města Kutná Hora využívající nejnovější
prezentační a vizuální prostředky (interaktivní podlahovou projekci, dotykové obrazovky,
videomaping, animovaný film, stavebnice)
 Sezónní tematické výstavy, konference, workshopy, kulturní program
 Možnost pronájmu konferenčních prostor včetně kompletního technického zázemí

„Buď vítán, kdo vstoupíš v dům můj, co host vážený. Pookřeje zde oko i duše tvá a seznáš, že Hory
Kutné jsou městem otevřeným každému, kdož otevře srdce své a přijme pohostinnost nejen
v komnatách domu mého, ale i v uličkách města, v nichž proudí život pestrý, veselý i lahodný, jak
vinná číše moku perlivého.“ Váš Mikuláš Dačický z Heslova
Více na našich stránkách www.dacickehodum.cz
Kontakt: Dačického dům – Vzdělávací a prezentační centrum kulturního dědictví UNESCO
Komenského náměstí 41, 284 01 Kutná Hora
Manažer provozu: Eva Novotná, DiS. Tel: 605 900 486
Eva.novotna@dacickehodum.cz
Otevírací doba: Každý den po celý rok

(tz)

Zavřít menu