Rada města vyhlašuje výběrové řízení na jednatele společnosti KH TEBIS

Rada města Kutné Hory vyhlašuje výběrové řízení na jednatele KH TEBIS s.r.o., společnosti ve stoprocentním vlastnictví města Kutné Hory, která byla založena za účelem výroby tepelné energie a rozvodu tepelné energie.

.
.
Přihlášky se podávají na adresu Městský úřad Kutná Hora, Havlíčkovo nám. 552/1, 28401 Kutná Hora, oddělení personální a krizového řízení, nebo poštou na stejnou adresu v termínu do 25. 6. 2015 včetně. Výběrové řízení se uskuteční dne 2. 7. 2015, termín a místo bude upřesněn pozvánkou konkrétním uchazečům. Podrobnější informace k výběrovému řízení poskytne místostarosta Ing. Josef Viktora, tel. 327 710 195.

Vyhlášení výběrového řízení v kompletním znění najdete ZDE.

(red)

.