Se zajímavostmi národní přírodní památky Kaňk se seznámí účastníci vycházky, kterou pořádá Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR

Národní přírodní památka (NPP) Kaňk bude v neděli 9. června cílem vycházky, kterou pořádá Agentura pro ochranu přírody a krajiny ČR. Sraz účastníků je v 9 hodin u informační tabule NPP  (viz mapka).  Průvodcem bude Martin Klaudys, který seznámí účastníky s přírodními zajímavostmi tohoto území, místní květenou i realizovaným projektem pastvy. Doporučeno je turistické oblečení a obuv. Předpokládané ukončení vycházky je v 11.30 hodin.

Další informace:

AOPK ČR, RP Střední Čechy, Správa CHKO Blaník, Vlašimská 8, 257 06 Louňovice pod Blaníkem,

tel.: 317 852 654, e-mail: stredni.cechy@nature.cz, www.nature.cz

Zavřít menu