Zájem rodičů o umístění dětí do školky v omezeném prázdninovém provozu převyšuje kapacitu, ředitelka organizace hledá možná řešení

Zájem rodičů o umístění dětí do školky i o prázdninách je velký. O prázdninách zůstane v provozu pouze MŠ 17. listopadu, která má kapacitu 112 dětí. V současné době jich tam je na prázdninové období přihlášeno již 140. Pavla Berková, ředitelka příspěvkové organizace Mateřské školy Kutná Hora proto vyzvala rodiče, zda by situaci ještě zvážili a o prázdninách využili školku pouze na dobu nezbytně nutnou, kdy nemohou čerpat dovolenou, nebo si zajistit hlídaní dětí jiným způsobem.

„Ve školkách jsou naplánovány opravy a rekonstrukce. Z důvodu bezpečnosti tam provoz nemůže být zajištěn,“ řekla Pavla Berková.

K omezení provozu školek o prázdninách dochází podle slov Milady Nechojdomové z odboru památkové péče, školství a kultury MěÚ Kutná Hora každoročně. „Provádí se opravy, rekonstrukce. Pedagogické pracovnice čerpají zákonem stanovenou žádnou dovolenou a i děti by si měly od školky o prázdninách odpočinout,“ dodala Milada Nechojdomová.

„Pokud se do konce června nepodaří snížit počet dětí na povolenou kapacitu, budeme nuceni otevřít jednotřídní MŠ Sedlec s kapacitou 28 dětí,“ dodala Pavla Berková.

pra

 

Zavřít menu