Z bazénů opět uniká voda, příčina zatím nebyla zjištěna. Zahájení koupací sezony to ale neovlivní, čeká se na výsledky rozboru vody

Voda z bazénů kutnohorské plovárny se opět ztrácí. Místo poruchy zatím nebylo identifikováno. Koupací sezona bude zahájena. Termín zahájení provozu plovárny je závislý na výsledcích rozboru vody. K dispozici budou v pátek 7. června odpoledne. Informace o otevření plovárny budou zveřejněny aktuálně na webových stránkách TJ Sparta Kutná Hora.

V kutnohorské plovárně bylo po dopuštění bazénu na plnou výšku, tj. přes přepadové žlábky, zjištěno, že se voda opět ztrácí. Jak jsme již uvedli na webových stránkách Kutnohorských listů (článek v plném znění ZDE), s problémy se venkovní plovárna potýká vlastně už od počátku provozu. Poslední dva roky byly venkovní  bazény po opravách bez úniku vody. Zjištění místa úniku je velmi obtížné. Bazény jsou protkány desítkami vstupů a výstupů ve dnu bazénu, ve stěnách i ve vrchních odtokových žlábcích. K poruchám může docházet běžným opotřebením i uvolňováním uloženého propojovacího potrubí vstupů a výstupů z bazénu. Na zjištění úniků a jejich odstranění se v sezonách 2014 – 2016 podílely i odborné firmy, včetně dodavatele technologie  našeho venkovního koupaliště.

Příčina současného úniku není zjištěna. Mohlo dojít k uvolnění, prasknutí některého potrubí okolo bazénu, nebo i pod bazénem v době odstávky při opravě dilatační spáry. Sezona bude zahájena, jak bylo plánováno, a na přesnější identifikaci poruchy a způsobu odstranění intenzivně pracujeme, pro spolupráci budou osloveny i další odborné firmy.

Odbor správy majetku MěÚ K. Hora

Zavřít menu