Během prvního řádného jednání nového Zastupitelstva jsme se ujali nevděčné role opozice, která má také upozorňovat na chyby a nepravosti. Ve věci rozpočtu jsme se ozývat nemuseli, nová radnice nechala návrh v tom stavu, jak byl připraven radnicí předešlou. Schválen byl všemi hlasy.

.
.
V úvodu  jednání  se  přítomní dozvěděli, že Ing. Moravčíková vykonává dvě uvolněné veřejné funkce  – náměstkyni hejtmana a místostarostku Kutné Hory. Z veřejných rozpočtů tak pobírá měsíčně dva platy, celkem přibližně 130 tisíc korun hrubého. Sama konstatovala, že si bude teprve ověřovat, lze-li obojí stíhat bez újmy na zdraví. Lze vůbec na dvou takto exponovaných místech pracovat naplno? To jsou věci, na které opozice musí upozorňovat. Zarazil nás návrh Rady prodat dům č. 599 v Uhelné ulici zájemci, který ve výběrovém řízení nenabídl nejvyšší cenu. Důvodem mělo být to, že podnikatelský záměr, tj. vybudování hostelu, je pro Město potřebnější, než konkurenční  záměr vybudování zubní laboratoře a bytů. Domníváme se, že zubní laboratoř a lékařské služby jsou pro občany města potřeba nejméně tolik, jako hostel s nejistou  návratností. Celá záležitost je o to pikantnější, že současná vládnoucí koalice upřednostnila podnikatele, u kterého mimo jiné slavila volební vítězství. Členové rady by se neměli bát činit odvážná rozhodnutí, ale odvaha nemůže spočívat v podivné interpretaci výsledků výběrového řízení. Co nás čeká příště? Teď nás čekají svátky a já přeji všem čtenářům Listů klidný a spokojený závěr roku 2014 a mnoho štěstí, zdraví a pohody v roce 2015.

Ivo Šanc, zastupitel, Šance pro Kutnou Horu

.

Zavřít menu