Rád bych reagoval na sloupek zastupitele K. Koubského ml. (Šance), v němž se vyjadřuje k prodeji domu na náměstí. Za spolek Kutnohorsko.cz, který zajišťuje chod parku „U Tří pávů“, se jednání se zájemcem o objekt zúčastnil pouze jeho otec, zastupitel Karel Koubský st. (KDU-ČSL), který nadnesl možnost prodeje parku v případě, že budou smluvně jasně dána kritéria. Přesto preferuje, stejně jako vedení města, dlouhodobý pronájem.

Jak to bylo s parkem v minulosti? V předchozím volebním období si jej zdarma vypůjčil spolek Kutnohorsko.cz, jehož členem jsou oba zastupitelé Koubští. S poměrně vysokou finanční injekcí od společnosti Philip Morris a s pomocí města zde skutečně vzniklo hojně navštěvované zelené srdce města. Díky manželům Maturovým, kteří zrekonstruovali malou kavárnu, dostal park i zázemí a komerční charakter.
Zhruba před rokem se měnil provozovatel kavárny, dohodli jsme se o spolupráci a u jednání byly všechny zúčastněné strany. Jako starosta jsem slíbil, že budeme ctít předchozí dohody a smlouvy, jelikož provozovatelé do kavárny investovali nemalé prostředky. Dále jsem se zavázal, že pokud by se někdy dům rekonstruoval, pronajímal, či prodával, všechny strany budou přizvány k jednomu stolu a v žádném případě nedovolím, aby byly proinvestované peníze provozovatelům upřeny. Tak se stalo. Když se přihlásil zájemce o objekt, sezval jsem dotčené strany, aby se vyjádřily k případnému prodeji. Nově byl přizván i Aleš Rezler, ředitel Galerie Felixe Jeneweina. Zatím nebyla podána žádná závazná žádost o odkup, pouze byly probírány možnosti a varianty. Zástupce investora musí zhodnotit naše připomínky a uvidíme, zda a v jaké podobě podá žádost o odkup, na jejímž základě bude vyhlášeno výběrové řízení. Máme informace, že zájemců bude několik. Následně se k výsledku výběrového řízení budou vyjadřovat všichni zastupitelé.
Investor by dle svých slov rád park zpříjemnil pro své zákazníky třeba lepším dětským hřištěm, minigolfem či jinými atrakcemi. Je ale také pravdou, že vedení města od začátku jasně deklarovalo, že chce mít v návštěvních hodinách pro občany volný přístup zdarma, jak tomu bylo doposud, a že si vyhrazuje možnost pořádání kulturních a společenských akcí. Budeme rádi za spolupráci i s nově přemístěnou Galerií Felixe Jeneweina do Sankturinovského domu. Prodej parku je možný pouze v případě, že se podaří tyto podmínky zajistit smluvně. Plánované investice a využití domu představují kroky, které povedou k oživení „mrtvého náměstí“.
Na závěr bych rád připomněl, že mnozí zastupitelé v loňském roce chválili nadstandardní preciznost a detailně řešené podmínky smlouvy k prodeji loreckého pivovaru, v němž se již příští rok začne znovu vařit kutnohorské pivo. Že se kdysi prodala Kouřimská brána nebo Nové mlýny a objekty chátrají, není vinou naší radnice, nýbrž těch předchozích. My jsme z těchto chyb poučeni a nehodláme s majetkem města nakládat tak nerozvážně a bez rozmyslu. V mnoha případech je město více poškozeno špatným pronájmem než prodejem majetku. A poté platí, že horší než prodávání srdcí je kupování si svědomí.

Martin Starý, starosta

Sloupek Karla Koubského najdete ZDE.

.

Zavřít menu