Sledování putování paprsku zapadajícího slunce hlavní lodí nejstarší stavby katedrálního typu ve střední Evropě, chrámu Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele, spojené s hudebním doprovodem, se můžete 20. března od 17. hodin zúčastnit i vy.

.
Katedrální chrám Nanebevzetí Panny Marie a svatého Jana Křtitele v Sedlci je, podobně jako mnoho jiných sakrálních staveb, orientován vstupem na západ a presbytářem s hlavním oltářem na východ. Stavitelé tohoto chrámu se však nespokojili s prostou orientací od západu k východu, dokázali dokonale určit osu západu slunce k místě stavby a uzpůsobili vystavění sedleckého chrámu tak, aby při západu slunce ve dnech jarní a podzimní rovnodennosti dopadal paprsek zapadajícího slunce největším oknem v západním průčelí chrámu přímo na symbolické srdce sakrální stavby – hlavní oltář. Tento zajímavý a jistě neopominutelný úkaz vedl k myšlence zpřístupnit katedrální chrám ve dnech jarní rovnodennosti veřejnosti, aby měli zájemci možnost putování slunečního paprsku prostorem presbytáře sledovat na vlastní oči… a tak vznikla akce „Rovnodennost v sedlecké katedrále“, kterou letos v březnu čeká již šestý ročník. Jelikož se nelze spoléhat na to, že v první jarní den bude vždy krásné počasí a slunce návštěvníkům ukáže nápaditost stavitelů sedleckého chrámu, je akce pokaždé spojena s nějakým hudebním nebo kulturním zážitkem, aby v případě nepřízně počasí návštěvník neodcházel zcela bez zážitku. Tím, kdo se postará o hudební zážitek příchozích letos bude gospelová hudební skupina z Plzně – Touch of Gospel. A protože se tato hojně navštěvovaná akce stala od čtvrtého ročníku nejen pomyslným zahájením turistické sezóny sedleckých památek, ale i benefičním večerem, jehož výtěžek je vždy věnován na konkrétní sociální účely v Kutné Hoře a okolí, poputuje výtěžek z letošního ročníku do Střediska rané péče Na Sioně.

(tz, jok)

Připomeňte si atmosféru jarní rovnodennosti 2015 v naší fotogalerii…

Nebyly nalezeny žádné obrázky

.

Zavřít menu