Veřejnost má možnost podávat návrhy ke zlepšení veřejného prostoru za celkovou částku 1.000.000 Kč z městského rozpočtu

Radnice letos přináší občanům Kutné Hory novou možnost ovlivnit rozvoj města, a to skrze podávání návrhů na zlepšení veřejného prostoru a hlasování o participativním (sdíleném) rozpočtu. Město ze svého rozpočtu vyhradilo částku 1.000.000 Kč a o jejím využití nechává rozhodovat širokou veřejnost. Celý proces je navíc unikátní v tom, že ho pod záštitou městského úřadu organizují žáci kutnohorských gymnázií za spolupráce společnosti Participation Factory s. r. o. Zapojit se může kdokoliv s trvalým bydlištěm v Kutné Hoře starší čtrnácti let. Podávání návrhů je možné od 15. listopadu do 15. prosince.

 „Participativní rozpočet Panuj Hoře je odpovědí na otázku, co může občan udělat pro své město a co může město udělat pro svého občana. Jedná se o komunitní plánovací proces kladoucí si za cíl sestavit seznam projektových návrhů na zlepšení veřejného prostoru; totiž návrhů, které vymyslí představitelé široké veřejnosti obyvatelstva. Městský úřad nám přiznal částku jednoho milionu korun, kterou jsme rozdělili do jednotlivých městských částí. Teď jen stačí, aby se občané zamysleli, co jim v jejich městské části chybí a vyplnili formulář na našem webu www.panujhore.cz, kde se i dozví, jak velká část rozpočtu smí připadnout právě na jimi vymyšlený projekt. Stěžejní je nyní datum 15. 12., tehdy je totiž poslední den pro podání návrhu,” uvedl Petr Franc, manažer projektového týmu a zároveň žák Gymnázia Jiřího Ortena.

Začátkem příštího roku pak přijde řada na představování návrhů na veřejných schůzích, které se dle očekávání projektového týmu budou konat online. Proveditelné projekty pak doputují až do hlasovací části, ve které budou občané volit své favority, načež z nich vzejde osm vítězů.

„Projektový rámec pro sdílený rozpočet jsme vypracovávali pro pana místostarostu Víta Šnajdra (Piráti) a je to vůbec poprvé, co touto formou zapojujeme veřejnost do urbánního plánování, případně pořádání kulturních akcí. Třebaže je to jistě výzva, je zároveň obrovská radost představit občanům Kutné Hory příležitost alespoň tímto způsobem „panovat” královskému městu. Těšíme se, jaké návrhy veřejnost podá!” dodal Petr Franc.

Podávání návrhů je možné prostřednictvím formuláře:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb5G6uuY4fxOnpQJYsd0SB9rnIxXLQDQOJ1kwItW2oMFTOpg/viewform

Veškeré informace naleznete na webových stránkách: www.panujhore.cz

tz

 

 

Zavřít menu