Z celkového počtu 162 žáků devátých tříd kutnohorských základních škol se jich přihlásilo do škol 110

Žáci devátých tříd se mohou od 11. května vrátit do škol. Vše je na základě dobrovolnosti. Ze čtyř  kutnohorských základních škol se z celkového počtu 162 žáků 9. ročníků přihlásilo k účasti 110 z nich. Žáci, kteří se v termínu do 7. května nepřihlásili, jsou většinou již přijati na učební obory. Na všech školách jsou zajištěny nezbytné hygienické podmínky.

„Konzultace pro žáky devátých ročníků základních škol, příprava na přijímací zkoušky, jsou zajišťovány dle požadavků rodičů a personálních možností škol,“ uvedla Milada Nechojdomová z odboru památkové péče, školství a kultury Městského úřadu Kutná Hora s tím, že pokračuje i nadále distanční výuka. Přijímací zkoušky na střední školy se konají 8. června 2020. „Vzhledem k tomu, že se jedná pouze o konzultace v dopoledních hodinách, není řešeno školní stravování,“ doplnila Milada Nechojdomová

Základní škola Žižkov

Na základní škole Žižkov byly vytvořeny tři skupiny žáků devátých tříd. Z celkového počtu 63 se přihlásilo do školy 45 žáků. „Konzultační hodiny pro žáky devátého ročníku jsou v pondělí, středu a pátek. Děti dostaly rozpis. Každá skupina bude mít během týdne čtyři vyučovací hodiny z českého jazyka a čtyři z matematiky,“ řekla zástupkyně ředitelky Irena Skaláková a doplnila, že i nadále pokračuje distanční vzdělávání, protože ne všechny děti ke konzultacím mohly nastoupit. Příprava k přijímacím zkouškám tak pokračuje i distanční formou. První skupina měla dnes ráno matematiku, třetí skupina český jazyk. Děti zůstávají v jedné učebně, vystřídají se u nich pouze učitelé. Skupina dvě půjde poprvé na konzultace ve středu, kdy se ve škole sejdou všechny tři skupiny.

ZŠ Jana Palacha

Na ZŠ Jana Palacha se přihlásilo dobrovolně do školy 28 ze 40 žáků devátých tříd. „Vzhledem k tomu, že učivo již žáci probrali, budou matematiku a český jazyk procvičovat při konzultacích. Do školy budou docházet na dvouhodinovky vždy v úterý a čtvrtek,“ řekla Jaroslava Drabešová, ředitelka školy. Nepřihlášení žáci jsou buď již přijati na učební obory, nebo se jedná o žáky z rizikových skupin.

ZŠ Kamenná stezka

Na ZŠ Kamenná stezka se přihlásilo z celkového počtu 12 žáků devátých tříd sedm. „Ze sedmi přihlášených budou přijímací zkoušky skládat čtyři žáci,“ podotkla zastupující ředitelka Andrea Melechová Ruthová. Tři žáci byli již přijati na učební obor. Žáci budou do školy chodit v úterý a ve čtvrtek od 9 do 12 hodin a probírat český jazyk a matematiku.

ZŠ T. G. Masaryka

Od úterý 12. května budou zahájeny konzultační hodiny pro žáky devátých tříd ZŠ T. G. Masaryka. Z celkového počtu 47 se jich do školy do daného termínu přihlásilo 30. „Domluvili jsme se, že budeme dělat konzultace dvakrát týdně po dvou hodinách. Bude to cílená příprava k přijímacím zkouškám. I nadále pokračuje distanční výuka,“ dodala ředitelka školy Zdenka Mačinová.

Pra

Foto: ZŠ Žižkov

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavřít menu