Celá znění výběrových řízení a záměrů, včetně zvláštních podmínek a termínů prohlídek, jsou zveřejněna na úředních deskách Města Kutná Hora a webové adrese: www.mu.kutnahora.cz. Více informací Vám poskytnou pracovníci Odboru správy majetku – oddělení správy nemovitostí MÚ Kutná Hora (tel: 327 710 170). ………………………………………………….

Bytové jednotky – pronájem:

Výběrové řízení č. SN 24/13 na pronájem bytové jednotky č. 4 v ul. Šultysova, čp. 170 v Kutné Hoře o výměře 153,91 m2. Minimální cena měsíčního nájmu je 9.900,- Kč. Prohlídka bytu je možná dne 5. 8. 2013 ve 14.00 hodin. Uzávěrka výběrového řízení je dne 19. 8. 2013 ve 14.00 hodin.

Výběrové řízení č. SN 26/13 na pronájem bytové jednotky č. 6 v ul. Benešova, čp. 633 v Kutné Hoře o výměře 80,02 m2. Minimální cena měsíčního nájmu je 4.800,- Kč. Prohlídka bytu je možná dne 5. 8. 2013 v 15.00 hodin. Uzávěrka výběrového řízení je dne 19. 8. 2013 v 15.00 hodin.

Výběrové řízení č. SN 27/13 na pronájem bytové jednotky č. 11, Komenského náměstí, čp. 69 v Kutné Hoře o výměře 92,88 m2. Cena měsíčního nájmu je 4.179,- Kč. Prohlídka bytu je možná dne 5. 8. 2013 v 16.00 hodin. Uzávěrka výběrového řízení je dne 19. 8. 2013 v 16.00 hodin.

Výběrové řízení č. SN 28/13 na pronájem bytové jednotky č. 3 v ul. Benešova, čp. 649 v Kutné Hoře, o výměře 72,85 m2. Cena měsíčního nájmu je 3.282,- Kč. Prohlídka bytu je možná dne 7. 8. 2013 ve 14.00 hodin. Uzávěrka výběrového řízení je dne 19. 8. 2013 v 10.00 hodin.

Nebytové prostory – pronájem:

Výběrové řízení č. SN 29/13 na pronájem bytové jednotky č. 9 v ul. Benešova, čp. 648 v Kutné Hoře, o výměře 72,85 m2. Cena měsíčního nájmu je 3.282,- Kč. Prohlídka bytu je možná dne 7. 8. 2013 ve 14.30 hodin. Uzávěrka výběrového řízení je dne 19. 8. 2013 v 11.00 hodin.

Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory v suterénu nemovitosti čp. 632, ul. Benešova v Kutné Hoře, o výměře cca 66 m2. Minimální cena ročního nájmu je ve výši 42.880,- Kč. Účel nájmu není jednoznačně stanoven.

Záměr Města Kutná Hora pronajmout nebytové prostory v II. patře nemovitosti čp. 377, Palackého nám., v Kutné Hoře. Minimální cena ročního nájmu není stanovena, zájemce předloží svůj návrh ročního nájemného a svůj záměr o využití nebytových prostorů.

 

.

Zavřít menu