Začít spolu? I na ZŠ Kamenná stezka v Kutné Hoře připravují zápisy do 1. třídy opět online
Prezentace lapbooku

Základní školy v Kutné Hoře zůstávají z důvodu vládních nařízení uzavřeny a pokračuje distanční výuka, přesto již nastal čas na přípravu zápisů dětí do prvních tříd. ZŠ Kamenná stezka nabízí již od roku 2018 výuku koncipovanou v programu Začít spolu, který se na škole osvědčil. A co obnáší Začít spolu?

Jak vysvětlila Andrea Melechová Ruthová, zástupkyně ředitele  pověřená řízením ZŠ Kamenná stezka, důraz je kladen na partnerský přístup školy k žákům i rodičům a na aktivní práci žáků v hodinách tak, aby jim učivo dávalo smysl a bylo propojené s realitou. Důraz je kladen i na práci v týmech, kde každý hraje vybranou roli, na průběžné hodnocení a sebehodnocení tak, aby se mohl každý posouvat podle svých možností a schopností. Důležitá je také přiměřená a dostupná podpora pro každého žáka tak, aby každý mohl zažít úspěch, aby každý poznal své silné i slabé stránky, naučil se s nimi pracovat a mohl si tak pro sebe vybrat to nejvhodnější povolání. A to vše v přátelské a otevřené atmosféře, které škola dosahuje pravidelnou prací s třídními kolektivy a maximální možnou podporou pro všechny zúčastněné – asistentky, dva učitelé ve třídě, menší třídní kolektivy, speciální pedagog, pravidelné schůzky s rodiči, metodická podpora pro učitele i asistentky.

Zápis do 1. třídy proběhne i v tomto roce online – vice informací na webu školy zsks.kutnahora.cz

tz, red

Zavřít menu