Zaplavení Liliové ulice by mohl zabránit zemní val, v současné době se řeší vlastnické vztahy pozemků

Zabezpečení domů v Liliové ulici proti záplavám při přílivových deštích bylo tématem schůzky, kterou starosta města Josef Viktora (ANO) svolal koncem září na místě srpnových povodní. Schůzka se konala za účasti projektanta pro vodní stavby, pracovníků dotčených odborů Městského úřadu Kutná Hora, zástupce pozemkového úřadu a VHS Vrchlice Maleč. „Projektant navrhl řešení, a to vytvoření zemního valu, který by svedl přívalové vody do Sklenářova dolíku,“ uvedl starosta města a doplnil, že pozemkový úřad ve spolupráci s městem v současné době řeší vlastnické vztahy pozemků tak, aby mohla být akce co nejrychleji realizována.

Přílivový déšť v pátek 14. srpna odpoledne splavil zeminu z pole do Liliové ulice. Znečištěná voda zaplavila sklepy, garáže a technické místnosti domů po jedné straně ulice. Na místě zasahovali hasiči, vodohospodáři i pracovníci Technických služeb města Kutné Hory, kteří instalovali protipovodňové zábrany k zamezení případných dalších škod. Společné jednání k zabezpečení ulice a odstraňování následků škod se konalo 17. srpna na radnici za účasti  HZS, VHS, Technických služeb Kutná Hora a městské policie.

 

Monika Pravdová

Zavřít menu